Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) Maksud debit catatan perakaunan yang akan, 1. Meningkatkan nilai dalam...

Monday, January 10, 2022

Konsep Adil Dan Nampak Adil

 Konsep Adil dan Nampak Adil


Istilah adil : 

Meletakkan sesuatu hak pada tempatnya

Contohnya :

Yang kuat bekerja akan dapat lebih ganjaran.

Yang kurang bekerja akan dapat kurang ganjaran.


Nampak Adil :

Bagaimana keadilan yang dlihat daripada 

sudut luaran

Contohnya; Apabila seorang Hakim 

yang sedang mengendalikan kes. Satu pihak 

diberikan kerusi sofa, manakala satu pihak diberikan 

kerusi kayu.


Oleh yang demikian, kita haruslah berhati-hati dalam

melaksanakan keadilan.

Seseorang tidak dianggap adil jika perbuatannya adil, 

tetapi tidak nampak adil dalam pelaksanaan.


Sekian, Harap Maklum


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.