Monday, 18 November 2019

Kadar pendapatan untuk caruman KWSP @ EPF


Kadar pendapatan untuk caruman KWSP @ EPF

Majikan boleh melihat perbezaan caruman bagi penggajian dibawah dan diatas RM 5,000.00

Sumber Rujukan & Kredit  : KWSPThursday, 7 November 2019

Merekod Pembelian Aset Tetap dan Alat Ganti (Fixed asset & spareparts)


Merekod Pembelian Aset Tetap dan Alat Ganti (Fixed asset & spareparts)

Salam Sejahtera

Kali ini kita melihat kepada kaedah merekod pembelian aset tetap dan alat ganti. Walaupun dibeli secara serentak, kedua-duanya tidak direkod didalam satu akaun.

Aset tetap perlulah direkod didalam akaun aset tetap. Manakala alat-alat ganti perlu direkod didalam akaun alat ganti dibawah kategori aset semasa.

Anda perlu menyediakan akaun alat ganti bagi mengelakkan campur aduk dengan akaun-akaun lain.

Apabila alat-alat ganti itu diguna pakai, nilai alat ganti didalam akaun tersebut perlulah dikeluarkan dan direkod didalam akaun perbelanjaan, contohnya akaun penyelenggaraan.

Ingat, alat ganti tidak seharusnya direkod sebagai aset tetap dan tidak harus disusutnilai bersama aset tetap.

Sekian.


Friday, 1 November 2019

Merekod Stok, Belian Dan Jualan Dalam Perakaunan


Merekod Stok, Belian Dan Jualan Dalam Perakaunan

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Kali ini kita akan melihat bagaimanakah kaedah merekod stok dengan betul didalam perakaunan.

Seperti biasa kita membincangkan perkara ini dengan menggunakan contoh mudah agar senang difahami.

Situasi 1.
Syarikat ABS membeli stok tepung 1000 paket tepung berharga RM 2.00 setiap paket.

Debit - Stok - RM 2,000.00
Kredit - Tunai - RM 2,000.00

Situasi 2.
Syarikat ABS menjual 400 paket tepung pada harga RM 5.00 setiap paket secara tunai.

Debit - Tunai - RM 2,000.00
Kredit - Jualan - RM 2,000.00
Debit - Belian - RM 800.00 (400 x RM 2.00 harga kos)
Kredit - Stok - RM 800.00 (400 x RM 2.00 harga kos)

Oleh yang demikian, pada penghujung tempoh perakaunan, nilai stok didalam akaun adalah RM 1,200.

Kaedah membuat akaun ini adalah lebih tepat dalam mengira kos jualan dan juga untung/rugi kasar.

Kaedah ini juga bertepatan dengan konsep padanan (matching concept) kerana stok yang belum terjual tidak dikira sebagai kos barang jualan. Hanya jumlah yang terjual sahaja akan dipadankan daripada stok yang dibeli melalui akaun stok.

Sekian.

Monday, 30 September 2019

Menentukan Anggaran Cukai Syarikat (Tax Estimation) Borang CP204 LHDNMenentukan Anggaran Cukai Syarikat (Tax Estimation) Borang CP204 LHDN

Menentukan Anggaran Cukai

Berkuatkuasa daripada tahun taksiran 2006, anggaran cukai yang kena dibayar bagi sesuatu tahun taksiran hendaklah tidak kurang daripada 85% anggaran cukai dipinda bagi tahun taksiran sebelumnya. Jika tiada pindaan anggaran cukai dikemukakan, anggaran cukai tahun semasa hendaklah tidak kurang daripada 85% anggaran cukai pada tahun taksiran sebelum.
Bagi syarikat yang baru memulakan operasi, syarikat boleh menentukan anggaran cukai bagi tahun taksiran pertama mengikut anggaran keuntungan syarikat. Anggaran cukai pada tahun taksiran pertama tersebut akan menjadi asas untuk menentukan anggaran cukai tahun taksiran berikutnya.
Contoh:

Syarikat ABC Sdn Bhd mengemukakan anggaran cukai tahun taksiran 2007 sebanyak RM50,000. Pada bulan ke 6 / 9 syarikat telah meminda anggaran cukai kepada RM100,000. Pindaan tersebut telah dipersetujui oleh LHDNM.
Oleh itu tahun taksiran 2008, ABC Sdn Bhd hendaklah kemukakan anggaran cukai yang sekurang-kurang RM85,000 (85% daripada pindaan anggaran pada tahun taksiran 2007).
Mengemukakan Anggaran Cukai
Syarikat yang telah beroperasi (sedia ada) hendaklah mengemukakan anggaran cukai tidak lewat daripada 30 hari sebelum bermulanya tempoh asas bagi sesuatu tahun taksiran. Bagi syarikat baru beroperasi, anggaran cukai tersebut perlu dikemukakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh syarikat mula beroperasi
Contoh 1:

Syarikat ABC Sdn. Bhd. menyediakan akaun bagi tempoh 01/07/2008 sehingga 30/06/09 bagi tahun taksiran 2009.

Syarikat hendaklah kemukakan borang CP204 selewat-lewatnya pada 31/05/2008 (30 hari sebelum bermula tempoh asas).
Contoh 2:

Syarikat DEF Sdn. Bhd baru ditubuhkan pada 25/02/2012. Syarikat memulakan perniagaan pada 01/04/2012 dan menyediakan penyata akaun yang pertamanya sehingga 31/12/2013.

Syarikat hendaklah mengemukakan e-CP204 selewat-lewatnya pada 30/06/2012 (3 bulan dari tarikh syarikat mula beroperasi).

SUMBER: LHDN

Friday, 27 September 2019

Maksud Hasil Dan Belanja


Hasil Dan Belanja


Hasil (Income) dan Belanja (Expense) adalah komponen penting dalam Penyata Untung atau Rugi atau (Profit or Loss Statement).

Umumnya, syarikat akan menggunakan aset dan juga menampung kos perbelanjaan yang berkaitan untuk menjana hasil.

Pada setiap penghujung tempoh perakauanan, hasil dan belanja akan dikira secara keseluruhan dan perbezaannya akan menghasilkan untung atau rugi pada syarikat.

Hasil > Belanja = Untung
Hasil < Belanja = Rugi

Untung dan rugi inilah yang menjadi antara penilaian utama sesebuah syarikat sama ada ianya sedang maju berkembang atau sebaliknya.

Hasil
Hasil adalah pendapatan yang dijana disebabkan oleh pembekalan barangan ataupun perkhidmatan.

Contoh-contoh hasil adalah, jualan barangan runcit dan juga juga khidmat-khidmat professional.

Hasil yang berkualiti adalah hasil yang dapat dikutip dengan sempurna. Jika hasil, jualan, atau pendapatan hanyalah semata-mata hasil atas kertas, ianya tidaklah begitu berkualiti dan bermakna.

Belanja
Belanja adalah kos yang disebabkan daripada pembelian sesuatu dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan.

Contoh-contoh belanja adalah, gaji pekerja, utiliti, sewa dan juga kos pengangkutan.

Belanja juga memberi kesan langsung dan kesan tidak langsung pada syarikat. Belanja yang tidak memberi apa-apa kesan kepada syarikat adalah belanja yang tidak berkaitan dengan syarikat. Belanja tersebut boleh dikategorikan sebagai belanja yang tidak atau kurang bermanfaat.


Saturday, 14 September 2019

Kenal Pasti Titik Pulang Modal (Break Even Point) untuk Jualan & Kuantiti

.
Kenal Pasti Titik Pulang Modal (Break Even Point) untuk Jualan & Kuantiti

Assalamualaikum & Selamat Sejahtera

Pernah anda bertanya berapa banyakkah kuantiti yang perlu anda jual untuk mendapatkan kembali modal anda, dan mungkin lebih dari itu, anda bertanya berapa kuantiti yang harus anda jual untuk mendapatkan untung yang anda inginkan?

Langkah-langkah yang perlu anda lakukan adalah:
1. Tentukan harga jualan.
2. Kirakan kos tetap.
3. Kirakan kos berubah.

Mengambil contoh mudah :
1. Harga jualan Produk A ialah RM 10.00
2. Kos tetap untuk produk A ialah RM 200.00
3. Kos berubah ialah RM 4.00

Kita boleh menggunakan persamaan linear dalam mencari titik pulang modal. y=mx +c
dimana "m" adalah kecerunan paksi dan c adalah pintasan pada "y".


Persamaan pertama ialah persamaan garis jualan. Jualan per unit adalah pada kadar RM 10, dan persamaannya ditulis sebagai y=10x+0. atau diringkaskan y=10x

Persamaan kedua adalah persamaan jumlah kos dan ia ditulis sebagai y=4x+200

Selepas itu, kita mengunakan penyelesaian yang berikut dimana

y = 10x dan y = 4x + 200

10x = 4x + 200

10x - 4x = 200

6x = 200

 x = 200/6

x = 33.3 adalah kuantiti yang perlu dijual untuk mendapatkan pulang modal

Kemudian, uji semula dengan menukarkan x kepada 33.33 kepada kedua-dua persamaan tadi iaitu
 y=10 x dan juga y= 4x +200. Anda akan dapati jumlah keduanya sama iaitu 333.33.

Oleh yang demikian kuantiti jualan balik modal adalah 33.33 unit dan RM jualan adalah 333.33.

Jika kuantiti jualan kurang daripada 33.33 maka, kerugian akan di alami manakala jualan melebihi kuantiti 33.33 akan menghasilkan keuntungan.Sekian.Thursday, 12 September 2019

Peruntukkan Rosot Nilai Stok (Provision for Stock Impairment)Peruntukkan Rosot Nilai Stok (Provision for Stock Impairment)

OFFER PRICE/NET RELIASABLE VALUE < COST OF STOCK

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Peruntukkan rosot nilai stok asasnya berlaku apabila nilai jualan stok tersebut menurun lebih daripada harga kos stok.

Contoh :

Harga kos komputer riba model XP-1000, yang dibeli pada 1 Januari 2019 berharga RM 2,000.00 dengan kuantiti sebanyak 100 unit.

Pada penghujung tahun, Syarikat tersebut membuat jualan gudang dan menjual laptop tersebut pada harga RM 1,800.00 untuk baki unit sebanyak 20.

Oleh yang demikian, Perbezaan harga kos dan harga jualan adalah sebanyak RM 200.00 Keseluruhan model laptop tersebut akan mengalami rosot nilai dan peruntukkan untuk perlu disediakan.

RM 200.00 x 20 unit = RM 4,000.00

Catatan Bergu yang pelu dibuat adalah seperti berikut;

Debit - Peruntukkan Rosot Nilai Stok - RM 4,000.00 (Untung atau Rugi/Statement of Comprehensive Income)
Kredit - Peruntukkan Rosot Nilai Stok - RM 4,000.00 (Kunci Kira-Kira/Statement of Financial Position)


Kadar pendapatan untuk caruman KWSP @ EPF

Kadar pendapatan untuk caruman KWSP @ EPF Majikan boleh melihat perbezaan caruman bagi penggajian dibawah dan diatas RM 5,000.00 Sumber...