Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Saturday, July 29, 2017

KWSP/EPF - Jenis pendapatan yang perlu dicarumkan


KWSP/EPF - Jenis pendapatan yang perlu dicarumkan


Berikut adalah pendapatan yang perlu di carumkan

 • Gaji
 • Bayaran bagi cuti rehat tahunan dan cuti sakit yang tidak digunakan
 • Bonus
 • Elaun
 • Komisen
 • Insentif
 • Tunggakan upah
 • Upah bagi cuti bersalin
 • Upah bagi cuti belajar
 • Upah bagi cuti separuh gaji
 • Bayaran-bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan atau sebaliknya


Pendapatan yang tidak perlu dicarumkan pula adalah seperti berikut ; 

 • Caj perkhidmatan
 • Bayaran kerja lebih masa
 • Ganjaran
 • Faedah persaraan
 • Faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara atau penamatan
 • Mana-mana elaun perjalanan atau nilai mana-mana konsesi perjalanan
 • Bayaran sebagai ganti notis penamatan perkhidmatan
 • Yuran Pengarah

Sila dowload takrifan untuk maklumat lanjut.


Terima Kasih


Sumber KWSP

KWSP/EPF- Kadar Caruman Majikan & Caruman PekerjaKWSP/EPF- Kadar Caruman Majikan & Caruman Pekerja


Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) memaklumkan pengurangan kadar berkanun caruman syer pekerja  : 

1. Daripada 11% kepada 8% untuk pekerja berumur di bawah 60 tahun 
2. Daripada 5.5% kepada 4% untuk pekerja berumur 60 tahun dan ke atas, 
(mulai gaji bulan Mac 2016 sehingga bulan Disember 2017)


Kadar caruman ini melibatkan dua kategori pekerja seperti berikut:
a) Ahli/pekerja yang berumur tidak melebihi 60 tahun
Penurunan kadar caruman syer pekerja daripada 11 peratus kepada 8 peratus; tertakluk kepada jumlah upah/gaji dalam Bahagian A dan Bahagian B, Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan Jadual Ketiga) 2016, Akta KWSP 1991. 
b) Ahli/pekerja yang telah berumur 60 tahun dan ke atas
Penurunan kadar caruman syer pekerja daripada 5.5 peratus kepada 4 peratus; tertakluk kepada jumlah upah/gaji dalam Bahagian C dan Bahagian D, Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan Jadual Ketiga) 2016, Akta KWSP 1991.

Walau bagaimanapun, kadar caruman berkanun syer majikan kekal pada kadar semasa.

Kadar caruman bagi majikan dan pekerja terkini yang berkuat kuasa mulai 1 Mac 2016 boleh dirujuk di dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991 (klik untuk muat turun). Majikan dikehendaki membayar caruman KWSP berdasarkan jadual ini.FYI, kadar caruman majikan yang adalah 13%.


Sumber daripada KWSP

Friday, July 28, 2017

Pengiraan Kos Jualan (Per Unit) dan Harga Jualan (Costing Price)

Hari ini kami ingin berkongsi bagaimanakah 
mengira harga kos dan memilih harga jualan 
yang sesuai dengan produk anda.

Kita menggunakan contoh jualan Burger, 
supaya konsep ini mudah difahami.

Walaupun kiraannya adalah hanya kiraan asas, 
ia dapat memberi idea dan gambaran sebenar 
bagaimana harga produk anda dapat di nilaikan 
di pasaran.


Anda perlu dapatkan sebanyak mungkin maklumat.
Lebih tepat maklumat yang di kumpulkan, 
makin tepat kiraan kos.

Kiraan kos dapat memberikan kelebihan 
dimana anda dapat meningkatkan lagi 
margin keuntungan dan membolehkan anda 
memberi harga yang lebih menarik 
daripada harga pesaing-pesaing yang ada.

Harap dapat membantu

Sekian, terima kasih.

Sunday, July 9, 2017

Jadual Potongan Cukai Berkala - Bagi Cukai Pendapatan Individu 2017 - LHDN


Jadual Potongan Cukai Berkala - Bagi Cukai Pendapatan Individu 2017 - LHDN


Anda mempunyai pekerja dan memerlukan kiraan PCB bulanan untuk pekerja anda?

Cara paling mudah ialah dengan merujuk pada jadual PCB seperti yang disediakan oleh LHDN.

Tidak memerlukan sebarang kiraan dan sangat memudahkan.


Sumber adalah dari LHDN>>>>