Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Sunday, September 11, 2022

The Definition of Debit and Credit

 Debit And Credit Definition

Assalamualaikum & Good Day


Let's look at the definition of debit and credit from an accounting perspective.


Debit is an accounting transaction on the debit side of accounts, which generally causes the following,

  1. Increase in value of an assets
  2. Reduce the value of a liabilities
  3. Increase in expenses.
  4. Decrease in income.
  5. Decrease in capital.


Credit, in contrast, is an accounting transaction on the credit side of accounts, which generally will cause,

  1. Increase in value of liabilities.
  2. Reduce the value of an asset.
  3. Increase in income.
  4. Decrease in expenses.
  5. Increase in capital.
Remember the following rules in an accounting entry. 


Number 1, debit and credit will happen simultaneously in every accounting transaction.


Number 2, the total of debits and credits must be the same.


Below is a sample of a journal entry;
Hopefully, this simple explanation helps.

Thanks.!!✌💗 All the best.Friday, September 9, 2022

Jadual Caruman Perkeso Dan SIP (Skim Insurans Pekerja) ****BERMULA 1 SEPTEMBER 2022****

 Jadual Caruman Perkeso Dan SIP (Skim Insurans Pekerja)


Makluman Kemas Kini Amaun Caruman 

bagi Akta 4 dan Akta 800 Selaras Dengan 

Peningkatan Had Siling Gaji

Bermula 1 September 2022, PERKESO akan menguat 

kuasakan had siling gaji baharu bagi maksud caruman 

daripada RM4,000 kepada RM5,000 sebulan. Amaun 

caruman yang terpakai bagi pekerja yang bergaji 

melebihi RM4,000 sebulan adalah seperti mana yang 

dinyatakan dalam Jadual Ketiga, Akta 4 dan 

Jadual Kedua, Akta 800. Bagi pekerja yang bergaji 

melebihi RM5,000 sebulan, amaun caruman adalah 

mengikut had siling RM5,000. 


Oleh itu, bayaran caruman bagi bulan September 2022 

dan seterusnya hendaklah dibuat oleh majikan mengikut 

pindaan had siling gaji baharu.Jadual Caruman Pekerja


https://www.perkeso.gov.my/images/dokumen/Kadar_Caruman_AKTA_4.pdfJadual Caruman Untuk SIP


https://www.perkeso.gov.my/images/dokumen/Kadar_Caruman_AKTA_800.pdf


Sumber : PERKESO


Wednesday, September 7, 2022

Cara Merekod Cukai Pegangan (Witholding Tax)

 Cara Merekod Cukai Pegangan (Witholding Tax)

Assalamualaikum Dan Selamat Sejahtera Semua


Saya ingin berkongsi keadah merekod cukai pegangan

atau witholding tax di Malaysia.


Pengertian Cukai Pegangan

"Akta Cukai Pendapatan, 1967 memperuntukkan bahawa 

apabila seseorang (merujuk sebagai "pembayar") layak 

membuat bayaran berjenis seperti disenaraikan 

di bawah ini (kecuali bayaran kepada seniman kembara 

tidak bermastautin) kepada seorang tidak bermastautin 

(penerima Tidak Bermastautin), beliau hendaklah memotong 

cukai pegangan dengan kadar tertentu daripada bayaran 

itu dan (sama ada atau tiada cukai dipotong ) membayar 

cukai itu kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri dalam 

tempoh satu bulan selepas bayaran itu dibayar atau dikreditkan 

kepada penerima Tidak Bermastautin."


Jadual Kadar Cukai Pegangan (Sumber LHDN)

Bagaimana untuk merekod Cukai Pegangan

Contoh :

Jumlah jualan yang berjumlah RM 200,000.00 perlu

dibayar royalti kepada sebuah pemilik francais diluar negara.


a) Kadar royalti ialah 5% daripada nilai jualan yang dibuat.

Jumlah royalti yang perlu dibayar ialah RM 10,000.00


b) Manakala Cukai Pegangan pada royalti yang akan dibayar

ialah 10% (RM 10,000.00 x 10% = RM 1,000.00)


c) Catatan Jurnal yang dicadangkan ialah;

Debit - Akaun Royalti - RM 10,000.00 (jumlah royalti yang dibayar)

Kredit - Akaun Akruan Royalti - RM 9,000.00 (dibayar pada pemengang hak milik)

Kredit - Akaun Akruan Cukai Pegangan - RM 1,000.00 (dibayar pada LHDN)


Harap dapat membantu.

Sekian, terima kasih.

Semoga Berjaya!!