Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Saturday, October 24, 2020

Pengecualian Audit untuk syarikat Sdn Bhd - Unaudited Financial Statement (UFS)

 Pengecualian Audit untuk syarikat Sdn Bhd - Unaudited Financial Statement (UFS)

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Tahukah anda bahawa, anda boleh dikecualikan daripada menyediakan

laporan audit penyata kewangan anda. Pengecualian ini dipecahkan kepada

beberapa kategori, 


***Tapi perlu ingat, pengecualian audit bukanlah bermaksud

anda tidak perlu menyediakan akaun & laporan kewangan syarikat.


Jika anda termasuk dalam mana-mana kategori dibawah, anda boleh memilih untuk

hanya menyediakan penyata kewangan tidak beraudit (UFS).


1. Pertama - Dormant companies

a. Syarikat tersebut tidak aktif semenjak ditubuhkan


b. Syarikat tersebut tidak aktif pada tahun semasa, tidak menjalankan perniagaan

atau tidak melakukan apa-apa transaksi perakaunan.2. Kedua- Threshold-qualified companies

a. Tidak mempunyai hasil pada tahun semasa.


b. Tidak mempunyai hasil untuk dua (2) tahun yang lepas.


c. Penyata kunci kira-kira tidak melebihi RM 300,000 pada tahun semasa dan 

dua (2) tahun yang lepas.Ketiga - Zero Revenue companies

a. Hasil atau pendapatan tidak melebihi RM 100,000 untuk tahun semasa, 

dan dua (2) tahun berturutan yang lepas.


b. Jumlah aset tidak melebihi RM 300,000 untuk tahun semasa, 

dan dua (2) tahun berturutan yang lepas.


c. Tidak mempunyai lebih dari 5 orang pekerja untuk tahun semasa, 

dan dua (2) tahun berturutan yang lepas.


Harap Maklum


Friday, October 16, 2020

Merekod Pendapatan Daripada Deposit Tetap (Fixed Deposit Income)

 

Merekod Pendapatan Daripada Deposit Tetap (Fixed Deposit Income)

Assalamualaikum WBT & Selamat Sejahtera

Anda mungkin menyimpan wang didalam deposit tetap di bank.

Jadi, bagaimanakah untuk merekod wang faedah daripada simpanan

tetap tersebut?


Contoh

ABCD Sdn Bhd telah membuat simpanan tetap jangka panjang berjumlah 

RM 1,000,000.00. Kadar faedah atas simpanan tetap selama setahun adalah 4.00 %.

ABCD telah membuat simpanan tetap selama setahun.


Langkah 1

Tentukan jumlah pendapatan faedah untuk setahun, RM 1,000,000 X 4.00%

= RM 40,000.00


Langkah 2

Buatkan catatan jurnal untuk merekod hasil RM 40,000.00 tersebut

DEBIT - Akaun Faedah Deposit Tetap Terakru (Kunci Kira-kira)

KREDIT - Akaun Hasil Faedah Deposit Tetap (Untung Rugi)


Jika anda perlu untuk membuat catatan bulanan, anda boleh bahagikan

jumlah RM 40,000 kepada 12 bulan.

Thursday, October 15, 2020

Merekod Bayaran Belanja Syarikat Oleh Pengarah

 

Merekod Bayaran Belanja Syarikat Oleh Pengarah

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera


Pada kali ini, ingin saya berkongsi bagaimanakah untuk kita

merekod perbelanjaan syarikat yang dibayar terus oleh pengarah.

Ini termasuklah penggunaan tunai, kad debit atau kredit dan,

apa-apa jua bentuk bayaran lain.


Kadang-kala, untuk mempercepatkan urusan, pengarah sendiri

akan menggunakan wang sendiri untuk membayar. Akan tetapi,

tidak semua sistem perakaunan mempunyai pilihan medium

pembayaran daripada pengarah. Umumnya, sistem perakaunan

hanya boleh memilih bayaran sama ada dari tunai ataupun bank.


Oleh yang demikian, untuk merekod belanja ini, kadangkala

akauntan akan menggunakan catatan jurnal.


Namun begitu, cadangan untuk rekod yang lebih baik adalah

seperti berikut.


Langkah 1

Rekodkan jumlah yang dibayar oleh pengarah sebagai wang masuk

kedalam akaun tunai syarikat.

DEBIT - Akaun Tunai/Bank (Kunci Kira-Kira)

KREDIT - Akaun Pemiutang - Pengarah (Kunci Kira-Kira)


Langkah 2

Daripada jumlah yang diterima itu,  rekodkan belanja wang secara

biasa yang anda lakukan.


Langkah 3

Pastikan jumlah debit dan kredit adalah sama. Dan tiada baki daripada

perbezaan antara duit masuk dan keluar tersebut.


Selamat mencuba, Sekian.

Hutang Lapuk Terpulih (Bad Debt Recovered)

 

Hutang Lapuk Terpulih (Bad Debt Recovered)

Assalamualaikum WBT & Selamat Sejahtera

Ini ialah sambungan daripada topik Hutang Lapuk.


Apabila anda telah membuat catatan hutang lapuk. Akan tetapi, anda berjaya

mendapatkan kembali hutang anda daripada pelanggan. Maka, anda perlu

merekod hutang tersebut sebagai hutang lapuk terpulih.


Contoh

Ali menerima bayaran hutang sebanyak RM 10,000.00 daripada penghutang lapuk.

Maka catatan bergu yang perlu dilakukan adalah seperti berikut;

DEBIT - Akaun Tunai/Bank (Kunci Kira-kira)

KREDIT - Akaun Hutang Lapuk Terpulih (Untung/Rugi)


Selamat mencuba, Sekian.
Wednesday, October 14, 2020

Hutang Lapuk (Bad Debt)

 

Hutang Lapuk (Bad Debt)

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Hutang lapuk ialah hutang yang tidak lagi dapat dikutip setelah 

beberapa tempoh yang telah dikenalpasti.


Contoh Hutang Lapuk

Syarikat ABC tidak dapat mengutip hutang daripada 

Syarikat XYZ berjumlah RM 5,000.00.

Oleh itu catatan bergu yang disyorkan adalah :

DEBIT - Akaun Hutang Lapuk (Untung Rugi) RM 5,000

KREDIT - Akaun Penghutang Perniagaan (Kunci Kira-Kira) RM 5,000

(hutang dilupuskan sebagai hutang lapuk).


Antara punca-punca hutang lapuk terjadi apanbila, syarikat 

atau orang perseorangan tersebut ;

1. telah muflis, atau 

2. Meninggal dunia.

3. Gagal untuk dihubungi.

4. Konflik antara pembekal dan pembeli.


Hutang yang terdapat dalam rekod syarikat perlulah 

diselaraskan dengan memansuhkan hutang-hutang 

yang sudah pasti tidak dapat dikutip. Ini dapat membantu 

memberikan kedudukan sebenar kewangan syarikat.


Apabila membuat hutang lapuk, sebaiknya pihak kewangan 

atau akauntan menyediakan kertas kerja untuk mendapat 

kelulusan daripada pihak pengurusan untuk memansuhkan

hutang dari buku syarikat. Ini bagi memastikan tiada masalah 

yang akan timbul di masa akan datang.


Harap dapat mencuba, Sekian,
Tuesday, October 13, 2020

Tidak Menerima Nota Debit atau Kredit, apa yang harus anda lakukan?

 

Tidak Menerima Nota Debit atau Kredit, apa yang harus anda lakukan?


Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Bila anda menyedari bahawa invoice yang anda terima daripada

pembekal tidak betul, anda mungkin akan memaklumkan pada

pembekal kesalahan yang berlaku didalam invoice.

Kemudian anda menunggu pula pembekal menghantar kembali

invoice baru, atau memberikan anda samaada nota debit

atau nota kredit.


Namun sebenarnya, anda tidak perlu menunggu mereka untuk

membuat pembetulan. Anda sendiri boleh mengeluarkan nota debit

atau kredit dan berikan nota-nota tersebut kepada pembekal anda.

Ini akan memudahkan dan lebih menjimatkan masa anda.

Jika kemudiannya, pembekal menghantar anda nota untuk pembetulan,

anda sudah tidak perlu untuk merekodkan nota tersebut.


Apa yang anda perlu lakukan ialah mengambil nota yang diberikan

oleh pembekal, dan kepilkan bersama-sama nota yang anda telah sediakan

terdahulu.


Sekian, selamat mencuba.

Wednesday, October 7, 2020

Pascabayar VS Prabayar

 Pascabayar VS Prabayar

Assalamualaikum WBT & Selamat Sejahtera

Saya kongsikan sedikit tentang perbezaan prabayar dan pascabayar didalam perakaunan.

Kaedah ini adalah salah satu cara merekod bayaran dan belanja tersebut.

Harap dapat membantu

Sekian.
Saturday, October 3, 2020

Kos-kos Perniagaan Online

 Kos-kos Perniagaan Online

Assalamualaikum WBT & Selamat Sejahtera

Kos-kos perniagaan yang perlu anda tahu adalah seperti berikut :


1. Pendaftaran perniagaan.

Pendaftaran perniagaan adalah wajib. Pilihan yang paling mudah

adalah mendaftar jenis perniagaan 'milikan tunggal' atau 'enterprise'.

Anda boleh pilih sama ada untuk menggunakan nama sendiri, atau nama perniagaan sendiri.

Kos tahunan SSM :

Nama Sendiri / Nama Dalam KP : RM 30.00

Nama Perniagaan : RM 60.00

Tambahan setiap cawangan (jika ada) : RM 5.00 setiap cawangan


Rujukan :

https://www.ssm.com.my/Pages/Register_Business_Company_LLP/Business/Starting_Sole_Partnership.aspx


2. Komunikasi

Kos telefon dan internet adalah wajib dalam perniagaan online.

Pastikan anda mempunyai pelan talian internet yang mencukupi

bagi mengelakkan sebarang gangguan dalam berhubungan dengan pelanggan.

Pastikan juga talian anda mempunyai capaian ditempat-tempat terpencil jika anda

berada dikawasan luar bandar.

Untuk menjimatkan kos, mungkin diwaktu peringkat permulaan perniagaan, anda 

mungkin boleh bermula dengan talian prabayar, dan beransur-ansur ubah ke talian pascabayar.3. Kos Penghantaran

Kos penghantaran adalah sebahagian daripada margin anda. Anda perlu membuat pilihan penghantaran 

yang sesuai dengan produk anda. Pada kebiasaannya, kos penghantaran akan dibayar oleh pelanggan.

Jika anda memilih untuk menghantar sendiri pesanan, ada baiknya jika anda menyediakan terlebih

dahulu harga kos penghantaran mengikut kawasan.4. Kos Perkakasan

Kos peralatan seperti komputer, telefon pintar, alat tulis dan juga kos pembungkusan. Pastikan anda berbelanja mengikut kemampuan dan jangan terlalu gopoh memilih peralatan yang sesuai.5. Kos Professional

Pada setiap transaksi, pastikan anda membuat simpanan rekod dengan baik. Perniagaan anda perlulah

membuat simpan kira rekod perakaunan untuk tujuan percukaian. Oleh itu, ada baiknya anda membuat 

sedikit simpanan untuk membayar kos professional seperti perakaunan, dan percukaian.

Ini akan dapat mengelakkan masalah besar setiap kali apabila anda perlu membuat laporan cukai

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).


Semoga maklumat ini bermanfaat untuk anda.

Selamat Berjaya!!


Thursday, October 1, 2020

Imbangan Duga - Trial Balance

 Imbangan Duga - Trial Balance

Assalamualaikum WBT & Selamat Sejahtera

Mari kita bincangkan sedikit tentang imbangan duga.

Imbangan duga adalah salah satu laporan kewangan yang digunakan dalam menyemak ketepatan rekod perakaunan.

Pada masa-masa rekod kewangan disediakan secara manual, atau dengan menggunakan spreadsheet seperti MS EXCEL, imbangan duga memang kerap digunakan untuk menyemak persamaan jumlah debit dan kredit.

Namun begitu, dengan penggunaan sistem perakaunan yang lebih canggih, kebanyakkan akauntan lebih berpandukan kepada Kunci Kira-kira (Balance Sheet) dan Penyata Untung atau Rugi (Profit or Loss Statement).

Boleh dikatakan bahawa, imbangan duga adalah hampir sama dengan Kunci kira-kira + Penyata Untung atau Rugi.

Imbangan duga dihasilkan dengan mengambil baki akaun untuk semua akaun yang disediakan. Baki-baki ini disusun mengikut kedudukan debit dan kredit masing-masing.

Oleh itu, sekiranya sesuatu akaun tidak berbaki seperti yang sepatutnya, seperti
Akaun belanja berbaki kredit
Akaun tunai berbaki kredit
Peruntukkan susut nilai aset berbaki debit, dan lain-lain lagi.
Kita akan dapat indikasi bahawa terdapat kesilapan didalam kaedah merekod transaksi akaun tersebut.

Oleh yang demikian, kefahaman tentang konsep dan kedudukan akaun amatlah diperlukan dalam memastikan rekod yang dibuat adalah betul dan tepat.

Namun, imbangan sahaja tidak memadai, kerana kita faham bahawa, tidak semestinya akaun yang seimbang adalah tepat.

Oleh yang demikian, jumlah baki setiap akaun perlulah disemak sebaiknya sebelum akaun syarikat dilaporkan untuk mengelak kesalahan yang merugikan.

Dibawah adalah contoh imbangan duga dalam bentuk T dan penyata.


Ilustrasi hanyalah sebagai contoh.