Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Friday, December 20, 2019

Modal Saham berbayar berasaskan aset


Modal Saham berbayar berasaskan aset

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Topik ini, saya ingin membincangkan sedikit tentang situasi pemegang saham 
yang tidak membayar saham secara tunai, tetapi membawa aset peribadi 
kedalam syarikat untuk kegunaan syarikat.

Contohnya, seorang pemegang saham yang telah membeli kenderaan seperti 
van, atas nama peribadi beliau, dan membawa masuk van tersebut sebagai aset 
syarikat.

Oleh yang demikian, syarikat tersebut perlulah menilai aset van tersebut 
pada harga yang dipersetujui dan setiausaha syarikat (company secretary) 
akan menyediakan trust deed untuk merekod aset peribadi yang dibawa 
masuk oleh pemegang saham atau pengarah.

Contoh rekod jurnal bagi kenderaan tersebut adalah seperti berikut 
(anggaran kos RM 70,000).

Debit - Aset (Kenderaan Bermotor) - RM 70,000
                                           Kredit - Pemiutang Lain (Pemegang Saham) - RM 70,000

(nilai aset yang dibawa masuk oleh pengarah)

Dengan menggunakan trust deed, aset tersebut akan direkodkan didalam 
senarai aset syarikat dan perbelanjaan selenggara dan lain-lain kos akan 
ditanggung oleh syarikat.

Sekian

Tuesday, December 17, 2019

Mencantum atau mengasingkan akaun? Petrol, Parking & Toll account Vs. Petrol account, Parking account, and Toll account


Mencantum atau mengasingkan akaun?

(Petrol, Parking & Toll account) VS (Petrol account), (Parking account), and (Toll account)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Untuk topik kali ini, saya ingin membincangkan tentang pencantuman dan pengasingan akaun.

Untuk makluman, setiap syarikat mempunya perbezaan dalam perbelanjaan seharian. Tidak ada syarikat yang akan mempunyai carta perakaunan (chart of accounts) yang serupa dengan syarikat lain.

Umumnya, hanya syarikat yang berada didalam industri yang sama, akan mempunyai persamaan carta perakaunan. Namun, ianya bukanlah bererti anda perlu menggunakan bentuk carta yang sama apabila membuat carta perakaunan anda.

Dalam membina carta perakaunan, kita perlu melihat kepada pendapatan dan perbelanjaan yang dihadapi.

Antara contoh belanja yang biasa kita jumpa adalah seperti berikut :

 • Sewa - akaun sewa
 • Utiliti - akaun utiliti
 • Gaji - akaun gaji
 • Baikpulih - akaun baikpulih
 • Alat tulis - akaun alat tulis
 • Professional - akaun belanja professional
Oleh yang demikian, akauntan biasanya akan membuat carta perakaunan berdasarkan belanja-belanja yang ada.

Namun begitu, kadangkala, akaun yang ada tidak mencukupi kerana apabila maklumat tersebut digabungkan, ianya akan menyebabkan syarikat tidak dapat mengenalpasti perbelanjaan kritikal.

Contoh, apabila anda menggabungkan belanja utiliti, anda tidak akan dapat melihat jumlah bagi setiap belanja utiliti yang ada seperti elektrik, air, pembentungan dan lain-lain.

Bagi contoh petrol, parking dan toll pula, saya lebih gemar menggabungkannya kerana akaun tersebut bukanlah akaun yang kritikal.

Mungkin jika syarikat ingin mengetahui jumlah belanja setiap komponen petrol, parking dan toll, barulah saya akan mengasingkannya.

Satu lagi contoh ialah gaji. Gaji sahaja tidak cukup sebagai akaun tunggal. Akaun belanja EPF dan Perkeso, EIS juga perlu disediakan. Akaun EPF, Akaun Socso dan Akaun EIS akan digunakan untuk merekod caruman majikan dan akaun gaji akan digunakan untuk merekod gaji pokok pekerja.

Jika anda mahukan maklumat lanjut, anda boleh cuba untuk merujuk kepada "Management Accounts" yang disediakan oleh para auditor. 

Sekian.

Merekod Sumbangan (Donation) dalam perakaunan


Merekod Sumbangan (Donation) dalam perakaunan

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Topik ringkas yang saya hendak beri tunjuk ajar kali ini ialah bagaimana merekod sumbangan dalam bentuk wang ataupun barangan.

Kebiasaannya kita akan membuat sumbangan dari pihak syarikat untuk membantu menringankan beban mereka yang memerlukan.

Contoh :

Sumbangan Tunai

Syarikat ABC Sdn Bhd menderma RM 1,000.00 kepada sebuah pertubuhan anak-anak yatim.

Debit - Derma/Sumbangan - RM 1,000.00
                                                                     Kredit - Tunai/Bank - RM 1,000.000
(Sumbangan tunai bernilai RM 1,000.00)
Sumbangan dalam bentuk stok perniagaan***

Syarikat ABC Sdn Bhd menderma RM 5,000.00 nilai stok kepada sebuah pertubuhan anak-anak yatim.

Debit - Derma/Sumbangan - RM 5,000.00
                                                                    Kredit - Belian - RM 5,000.000
(Sumbangan barangan stok bernilai RM 5,000.00)

***Nota tambahan, sumbangan dalam bentuk stok jualan perlulah dinilaikan pada harga kos, dan bukan pada harga jualan.


Sekian, terima kasih.

Monday, December 16, 2019

Bagaimana untuk merekod modal saham berbayar (issued Share Capital)


Bagaimana untuk merekod modal saham berbayar (issued Share Capital)

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Kali ini kita akan belajar topik ringkas tentang bagaimana untuk merekod modal saham kedalam perakaunan syarikat.

Pertama, kenal pasti jumlah saham yang diagihkan kepada pemengang saham.

Contoh, syarikat ABC Sdn Bhd telah menjual 100,000 unit saham bernilai RM 1.00 kepada pemengang saham.

Oleh yang demikian, catatan jurnal untuk merekod adalah seperti berikut;

Debit - Penghutang lain (Pemegang Saham) - RM 100,000.00
Kredit - Modal Saham - RM 100,00.00
(Jumlah Saham yang diagihkan kepada pemegang saham)


Jika, hanya RM 80,000 telah dibayar, rekodkan bayaran kedalam akaun tunai/bank seperti berikut;

Debit - Tunai/Bank - RM 80,000.00
Kredit - Penghutang lain (Pemegang Saham) - RM 80,00.00
(Jumlah Saham yang dibayar oleh pemegang saham)

Baki 20,000 unit saham yang belum dibayar adalah baki debit didalam akaun penghutang lain - Pemegang saham sehinggalah semua amaun tersebut dilangsaikan.

Sekian, terima kasih.

Monday, November 18, 2019

Kadar pendapatan untuk caruman KWSP @ EPF


Kadar pendapatan untuk caruman KWSP @ EPF

Majikan boleh melihat perbezaan caruman bagi penggajian dibawah dan diatas RM 5,000.00

Sumber Rujukan & Kredit  : KWSPThursday, November 7, 2019

Merekod Pembelian Aset Tetap dan Alat Ganti (Fixed asset & spareparts)


Merekod Pembelian Aset Tetap dan Alat Ganti (Fixed asset & spareparts)

Salam Sejahtera

Kali ini kita melihat kepada kaedah merekod pembelian aset tetap dan alat ganti. Walaupun dibeli secara serentak, kedua-duanya tidak direkod didalam satu akaun.

Aset tetap perlulah direkod didalam akaun aset tetap. Manakala alat-alat ganti perlu direkod didalam akaun alat ganti dibawah kategori aset semasa.

Anda perlu menyediakan akaun alat ganti bagi mengelakkan campur aduk dengan akaun-akaun lain.

Apabila alat-alat ganti itu diguna pakai, nilai alat ganti didalam akaun tersebut perlulah dikeluarkan dan direkod didalam akaun perbelanjaan, contohnya akaun penyelenggaraan.

Ingat, alat ganti tidak seharusnya direkod sebagai aset tetap dan tidak harus disusutnilai bersama aset tetap.

Sekian.


Friday, November 1, 2019

Merekod Stok, Belian Dan Jualan Dalam Perakaunan


Merekod Stok, Belian Dan Jualan Dalam Perakaunan

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Kali ini kita akan melihat bagaimanakah kaedah merekod stok dengan betul didalam perakaunan.

Seperti biasa kita membincangkan perkara ini dengan menggunakan contoh mudah agar senang difahami.

Situasi 1.
Syarikat ABS membeli stok tepung 1000 paket tepung berharga RM 2.00 setiap paket.

Debit - Stok - RM 2,000.00
Kredit - Tunai - RM 2,000.00

Situasi 2.
Syarikat ABS menjual 400 paket tepung pada harga RM 5.00 setiap paket secara tunai.

Debit - Tunai - RM 2,000.00
Kredit - Jualan - RM 2,000.00
Debit - Belian - RM 800.00 (400 x RM 2.00 harga kos)
Kredit - Stok - RM 800.00 (400 x RM 2.00 harga kos)

Oleh yang demikian, pada penghujung tempoh perakaunan, nilai stok didalam akaun adalah RM 1,200.

Kaedah membuat akaun ini adalah lebih tepat dalam mengira kos jualan dan juga untung/rugi kasar.

Kaedah ini juga bertepatan dengan konsep padanan (matching concept) kerana stok yang belum terjual tidak dikira sebagai kos barang jualan. Hanya jumlah yang terjual sahaja akan dipadankan daripada stok yang dibeli melalui akaun stok.

Sekian.

Monday, September 30, 2019

Menentukan Anggaran Cukai Syarikat (Tax Estimation) Borang CP204 LHDNMenentukan Anggaran Cukai Syarikat (Tax Estimation) Borang CP204 LHDN

Menentukan Anggaran Cukai

Berkuatkuasa daripada tahun taksiran 2006, anggaran cukai yang kena dibayar bagi sesuatu tahun taksiran hendaklah tidak kurang daripada 85% anggaran cukai dipinda bagi tahun taksiran sebelumnya. Jika tiada pindaan anggaran cukai dikemukakan, anggaran cukai tahun semasa hendaklah tidak kurang daripada 85% anggaran cukai pada tahun taksiran sebelum.
Bagi syarikat yang baru memulakan operasi, syarikat boleh menentukan anggaran cukai bagi tahun taksiran pertama mengikut anggaran keuntungan syarikat. Anggaran cukai pada tahun taksiran pertama tersebut akan menjadi asas untuk menentukan anggaran cukai tahun taksiran berikutnya.
Contoh:

Syarikat ABC Sdn Bhd mengemukakan anggaran cukai tahun taksiran 2007 sebanyak RM50,000. Pada bulan ke 6 / 9 syarikat telah meminda anggaran cukai kepada RM100,000. Pindaan tersebut telah dipersetujui oleh LHDNM.
Oleh itu tahun taksiran 2008, ABC Sdn Bhd hendaklah kemukakan anggaran cukai yang sekurang-kurang RM85,000 (85% daripada pindaan anggaran pada tahun taksiran 2007).
Mengemukakan Anggaran Cukai
Syarikat yang telah beroperasi (sedia ada) hendaklah mengemukakan anggaran cukai tidak lewat daripada 30 hari sebelum bermulanya tempoh asas bagi sesuatu tahun taksiran. Bagi syarikat baru beroperasi, anggaran cukai tersebut perlu dikemukakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh syarikat mula beroperasi
Contoh 1:

Syarikat ABC Sdn. Bhd. menyediakan akaun bagi tempoh 01/07/2008 sehingga 30/06/09 bagi tahun taksiran 2009.

Syarikat hendaklah kemukakan borang CP204 selewat-lewatnya pada 31/05/2008 (30 hari sebelum bermula tempoh asas).
Contoh 2:

Syarikat DEF Sdn. Bhd baru ditubuhkan pada 25/02/2012. Syarikat memulakan perniagaan pada 01/04/2012 dan menyediakan penyata akaun yang pertamanya sehingga 31/12/2013.

Syarikat hendaklah mengemukakan e-CP204 selewat-lewatnya pada 30/06/2012 (3 bulan dari tarikh syarikat mula beroperasi).

SUMBER: LHDN

Friday, September 27, 2019

Maksud Hasil Dan Belanja


Hasil Dan Belanja


Hasil (Income) dan Belanja (Expense) adalah komponen penting dalam Penyata Untung atau Rugi atau (Profit or Loss Statement).

Umumnya, syarikat akan menggunakan aset dan juga menampung kos perbelanjaan yang berkaitan untuk menjana hasil.

Pada setiap penghujung tempoh perakauanan, hasil dan belanja akan dikira secara keseluruhan dan perbezaannya akan menghasilkan untung atau rugi pada syarikat.

Hasil > Belanja = Untung
Hasil < Belanja = Rugi

Untung dan rugi inilah yang menjadi antara penilaian utama sesebuah syarikat sama ada ianya sedang maju berkembang atau sebaliknya.

Hasil
Hasil adalah pendapatan yang dijana disebabkan oleh pembekalan barangan ataupun perkhidmatan.

Contoh-contoh hasil adalah, jualan barangan runcit dan juga juga khidmat-khidmat professional.

Hasil yang berkualiti adalah hasil yang dapat dikutip dengan sempurna. Jika hasil, jualan, atau pendapatan hanyalah semata-mata hasil atas kertas, ianya tidaklah begitu berkualiti dan bermakna.

Belanja
Belanja adalah kos yang disebabkan daripada pembelian sesuatu dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan.

Contoh-contoh belanja adalah, gaji pekerja, utiliti, sewa dan juga kos pengangkutan.

Belanja juga memberi kesan langsung dan kesan tidak langsung pada syarikat. Belanja yang tidak memberi apa-apa kesan kepada syarikat adalah belanja yang tidak berkaitan dengan syarikat. Belanja tersebut boleh dikategorikan sebagai belanja yang tidak atau kurang bermanfaat.


Saturday, September 14, 2019

Kenal Pasti Titik Pulang Modal (Break Even Point) untuk Jualan & Kuantiti

.
Kenal Pasti Titik Pulang Modal (Break Even Point) untuk Jualan & Kuantiti

Assalamualaikum & Selamat Sejahtera

Pernah anda bertanya berapa banyakkah kuantiti yang perlu anda jual untuk mendapatkan kembali modal anda, dan mungkin lebih dari itu, anda bertanya berapa kuantiti yang harus anda jual untuk mendapatkan untung yang anda inginkan?

Langkah-langkah yang perlu anda lakukan adalah:
1. Tentukan harga jualan.
2. Kirakan kos tetap.
3. Kirakan kos berubah.

Mengambil contoh mudah :
1. Harga jualan Produk A ialah RM 10.00
2. Kos tetap untuk produk A ialah RM 200.00
3. Kos berubah ialah RM 4.00

Kita boleh menggunakan persamaan linear dalam mencari titik pulang modal. y=mx +c
dimana "m" adalah kecerunan paksi dan c adalah pintasan pada "y".


Persamaan pertama ialah persamaan garis jualan. Jualan per unit adalah pada kadar RM 10, dan persamaannya ditulis sebagai y=10x+0. atau diringkaskan y=10x

Persamaan kedua adalah persamaan jumlah kos dan ia ditulis sebagai y=4x+200

Selepas itu, kita mengunakan penyelesaian yang berikut dimana

y = 10x dan y = 4x + 200

10x = 4x + 200

10x - 4x = 200

6x = 200

 x = 200/6

x = 33.3 adalah kuantiti yang perlu dijual untuk mendapatkan pulang modal

Kemudian, uji semula dengan menukarkan x kepada 33.33 kepada kedua-dua persamaan tadi iaitu
 y=10 x dan juga y= 4x +200. Anda akan dapati jumlah keduanya sama iaitu 333.33.

Oleh yang demikian kuantiti jualan balik modal adalah 33.33 unit dan RM jualan adalah 333.33.

Jika kuantiti jualan kurang daripada 33.33 maka, kerugian akan di alami manakala jualan melebihi kuantiti 33.33 akan menghasilkan keuntungan.Sekian.Thursday, September 12, 2019

Peruntukkan Rosot Nilai Stok (Provision for Stock Impairment)Peruntukkan Rosot Nilai Stok (Provision for Stock Impairment)

OFFER PRICE/NET RELIASABLE VALUE < COST OF STOCK

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Peruntukkan rosot nilai stok asasnya berlaku apabila nilai jualan stok tersebut menurun lebih daripada harga kos stok.

Contoh :

Harga kos komputer riba model XP-1000, yang dibeli pada 1 Januari 2019 berharga RM 2,000.00 dengan kuantiti sebanyak 100 unit.

Pada penghujung tahun, Syarikat tersebut membuat jualan gudang dan menjual laptop tersebut pada harga RM 1,800.00 untuk baki unit sebanyak 20.

Oleh yang demikian, Perbezaan harga kos dan harga jualan adalah sebanyak RM 200.00 Keseluruhan model laptop tersebut akan mengalami rosot nilai dan peruntukkan untuk perlu disediakan.

RM 200.00 x 20 unit = RM 4,000.00

Catatan Bergu yang pelu dibuat adalah seperti berikut;

Debit - Peruntukkan Rosot Nilai Stok - RM 4,000.00 (Untung atau Rugi/Statement of Comprehensive Income)
Kredit - Peruntukkan Rosot Nilai Stok - RM 4,000.00 (Kunci Kira-Kira/Statement of Financial Position)


Wednesday, September 11, 2019

Pengurusan Jualan Secara ConsignmentPengurusan Jualan Secara Consignment

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Kali ini kita membincangkan tentang bagaimana anda menguruskan jualan anda secara consignment.

Kita melihat kepada aspek dokumentasi dan juga bagaimana merekod didalam sistem.

Pertama apabila membuat penghantaran barangan, anda perlu menyediakan Delivery Order (Nota Penghantaran) atau D/O kepada penerima. Anda boleh menggunakan D.O. yang bertulis tangan ataupun yang dicetak menggunakan komputer.

Pastikan jumlah kuantiti dan juga jenis barangan yang dihantar kepada pelanggan anda TEPAT dan pastikan juga D/O tersebut ditandatangan dan anda menyimpan salinan anda dengan baik.

Image result for delivery order

Apabila tiba masa untuk menerima bayaran, anda perlulah datang semula dan mengira semua stok anda dikedai tersebut. Mana-mana stok yang terjual dikira sebagai jualan anda kepada penerima stok dan mana-mana stok yang tidak terjual mungkin perlu anda ambil semula untuk digantikan dengan stok baru jika ianya telah rosak atau perlu dilupuskan.

Setelah mengetahui jumlah kuantiti dan barangan yang terjual, anda bolehlah mula mengeluarkan Sales invoice kepada pelanggan anda berdasarkan kuantiti yang TERJUAL SAHAJA. Oleh yang demikian, RETURN DELIVERY NOTE juga perlu disediakan untuk merekod stok yang anda bawa pulang.

Sekian.


Saturday, September 7, 2019

Depreciation of Fixed AssetsDepreciation of Fixed Assets

Assalamualaikum WBT and Hello to all my visitors.

Today we will talk about depreciation and why we need to apply depreciation to our fixed assets.

Fixed assets are assets that we purchase onto the company to bring in benefits and generating revenues.

Most assets that have significant value and lifetime more than one accounting period shall be recorded as fixed assets.

Thus, we need to provide a provision to the assets as consideration for its wear and tear from normal business uses.

Here in Malaysia, assets such as computers will be depreciated at 33% per annum or have a lifetime of 3 years.

The depreciation rate depends on the company's policy. You also can easily just follow the standard depreciation rate that is used by other companies.

Depreciation Rates Guides
1. Office Equipment - (10 % to 20 %)
2. Machinery - (15 % to 20 %)
3. Motor Vehicles - (20 % to 25 %)
4. Fixtures & Fittings (15 % to 25 %)
5. Renovations - (20 % to 25 %)
6. Computers - (20 to 33 %)

Memberi Jualan Kredit / Hutang kepada Pelanggan


Memberi Jualan Kredit / Hutang kepada Pelanggan

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Topik kali ini membincangkan tentang kaedah memberikan kredit kepada pelanggan anda.

Kredit yang dimaksudkan ialah kredit hutang dalam bentuk jumlah dan juga tempoh iaitu tempoh kredit (credit terms)

Kredit dalam bentuk jumlah ialah menghadkan pembelian oleh pelanggan supaya tidak melebihi suatu amaun yang ditetapkan. Ini kerana khuatir akan keupayaan pelanggan membayar jumlah pembelian barangan atau servis yang akan dibekalkan.

Contohnya, Pemborong Ali, menghadkan pembelian oleh Peruncit Ahmad untuk memborong barangan runcit sebanyak RM 5,000.00
Oleh yang demikian, Peruncit Ahmad hanya dapat membeli barang semula daripada Pemborong Ali jika telah menjelaskan sebahagian atau keseluruhan hutang tersebut.

Kredit dalam bentuk tempoh masa pula bermaksud hutang akan mula dituntut secara agresif selepas tamat tempoh kredit.

Contohnya, Pemborong Ali memberikan tempoh kredit selama14 hari kepada Peruncit Ahmad. Ini bermaksud, selepas 14 hari, Pemborong ali tidak akan melayan apa-apa permintaan daripada Peruncit Ahmad dan juga akan mengejar hutang tersebut.

Umum diketahui bahawa syarikat-syarikat liabiliti terhad seperti Sendirian Berhad (Sdn Bhd) atau Perkongsia Liabiliti Terhad (PLT), melindungi pemilik syarikat daripada tuntutan hutang syarikat.

Namun begitu, terdapat syarikat-syarikat yang hanya akan membekalkan secara kredit, selepas memastikan bahawa pelanggan mereka mampu membayar hutang kredit tersebut.

Mereka akan menyediakan borang Permohonan Kredit (Credit Application Form) yang perlu diisi oleh pengurusan syarikat, dan borang ini perlu ditandatangan oleh Pengarah Syarikat sebagai Penjamin (Guarantor) jika syarikat gagal melunaskan hutang itu.

Ini perlu untuk memastikan mereka dilindungi sekiranya syarikat pembeli barangan tersebut mengalami kebankrapan.

Sekian.

Kelemahan Dan Kekurangan Microsoft Excel untuk Merekod Transaksi dan Perakaunan


Kelemahan Dan Kekurangan Microsoft Excel untuk Merekod Transaksi Perakaunan

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Disini saya ingin mengupas satu isu penting., iaitu merekod transaksi akaun pada Excel anda.

Saya melihat banyak pengguna yang gemar menggunakan Excel untuk membuat akaun syarikat.

Sememangnya terdapat harga pakej-pakej yang disediakan dengan harga murah dan berpatutan.

Namun begitu, merekod akaun syarikat menggunankan Excel tidak begitu digalakkan.

Hakikatnya, Excel yang disediakan mempunya macro dan formula-formula tertentu yang kadangkala tidak terdapat pada program Excel yang lama. Anda akan menemukan masalah seperti compatibility issues yang menyebabkan anda tidak dapat menggunakan Excel selagi anda tidak menaiktaraf program Excel yang sedia ada kepada yang lebih terkini.

Anda juga sangat dinasihatkan membuat banyak backup data file excel untuk menggelakkannya dari menjadi corrupt dan akhirnya menyebabkan anda tidak dapat mengakses data anda. Paling teruk, anda terpaksa membuat semula data Excel baru dan juga terpaksa merekod kembali semua transaksi awal.

Excel juga kurang sesuai sekiranya anda memerlukan lebih daripada seorang pengguna untuk merekod secara serentak.

Dan yang terakhir, dalam perubahan Malaysia menggunakan piawaian perakaunan seperti MFRS dan MPERS, saya khuatir, format-format akaun yang ada tidak menepati piawaian yang diperlukan.

Saya sarankan anda menyimpan lebih sedikit wang untuk mendapatkan sistem perakaunan yang lebih teratur dan selamat untuk digunakan.

Sekian.

Friday, September 6, 2019

Kira Gaji Pekerja Dengan Mudah Bhgn 1 - Gaji Pro Rata


Kira Gaji Pekerja Dengan Mudah Bhgn 1 - Gaji Pro Rata
Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Kali ini kita akan belajar kaedah mengira gaji dengan mudah.

Untuk itu kita perlukan beberapa maklumat seperti berikut :

1. Gaji pokok dan elaun sebulan.
2. Tempoh hari bekerja sebulan.
3. Jumlah hari bekerja sebulan.
4. Tarikh "cut-off" untuk sebulan.

Dengan menggunakan maklumat yang diberikan, kirakan jumlah gaji pekerja

a) Ali

 • Gaji pokok RM 3,000.00
 • Elaun RM 500.00
 • Jumlah hari bekerja Ali adalah 20 hari
 • Cut-off gaji - 22 haribulan setiap bulan.
 • Kirakan gaji Ali jika beliau baru memulakan kerja pada tarikh 1hb Januari 2019.

Oleh yang demikian, 

Gaji Ali dikira dari 1hb Januari 
Saturday, June 29, 2019

Jadual Caruman Skim Insurans Pekerja Mengikut Tangga Gaji 2020 (Employee Insurance Scheme) - SIP/EIS


Jadual Caruman Skim Insurans Pekerja (Employee Insurance Scheme) - PERKESO

Sumber :
https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/eis-registration-contribution/eis-contribution-rate

Kredit :
Pertubuhan Keselamatan Sosial • The contribution rate for Employment Insurance System (EIS) is 0.2% for the employer and 0.2% for employee based on the employee’s monthly salary.
 • The Contribution rate is based on Section 18 and Schedule 2 of the Employment Insurance System Act 2017. All employers in the private sector whose employees are covered under the Act are required to pay contributions on behalf of their employees. (Exempted for Federal and State Government permanent employees, Domestic servant and self-employed)


Second Schedule : Contribution Rates

Monthly WagesEmployer’s ContributionEmployee’s ContributionTotal
Wages up to RM305 sen5 sen10 sen
When wages exceed RM30 but not exceed RM5010 sen10 sen20 sen
When wages exceed RM50 but not exceed RM7015 sen15 sen30 sen
When wages exceed RM70 but not exceed RM10020 sen20 sen40 sen
When wages exceed RM100 but not exceed RM14025 sen25 sen50 sen
When wages exceed RM140 but not exceed RM20035 sen35 sen70 sen
When wages exceed RM200 but not exceed RM30050 sen50 senRM1.00
When wages exceed RM300 but not exceed RM40070 sen70 senRM1.40
When wages exceed RM400 but not exceed RM50090 sen90 senRM1.80
When wages exceed RM500 but not exceed RM600RM1.10RM1.10RM2.20
When wages exceed RM600 but not exceed RM700RM1.30RM1.30RM2.60
When wages exceed RM700 but not exceed RM800RM1.50RM1.50RM3.00
When wages exceed RM800 but not exceed RM900RM1.70RM1.70RM3.40
When wages exceed RM900 but not exceed RM1,000RM1.90RM1.90RM3.80
When wages exceed RM1,000 but not exceed RM1,100RM2.10RM2.10RM4.20
When wages exceed RM1,100 but not exceed RM1,200RM2.30RM2.30RM4.60
When wages exceed RM1,200 but not exceed RM1,300RM2.50RM2.50RM5.00
When wages exceed RM1,300 but not exceed RM1,400RM2.70RM2.70RM5.40
When wages exceed RM1,400 but not exceed RM1,500RM2.90RM2.90RM5.80
When wages exceed RM1,500 but not exceed RM1,600RM3.10RM3.10RM6.20
When wages exceed RM1,600 but not exceed RM1,700RM3.30RM3.30RM6.60
When wages exceed RM1,700 but not exceed RM1,800RM3.50RM3.50RM7.00
When wages exceed RM1,800 but not exceed RM1,900RM3.70RM3.70RM7.40
When wages exceed RM1,900 but not exceed RM2,000RM3.90RM3.90RM7.80
When wages exceed RM2,000 but not exceed RM2,100RM4.10RM4.10RM8.20
When wages exceed RM2,100 but not exceed RM2,200RM4.30RM4.30RM8.60
When wages exceed RM2,200 but not exceed RM2,300RM4.50RM4.50RM9.00
When wages exceed RM2,300 but not exceed RM2,400RM4.70RM4.70RM9.40
When wages exceed RM2,400 but not exceed RM2,500RM4.90RM4.90RM9.80
When wages exceed RM2,500 but not exceed RM2,600RM5.10RM5.10RM10.20
When wages exceed RM2,600 but not exceed RM2,700RM5.30RM5.30RM10.60
When wages exceed RM2,700 but not exceed RM2,800RM5.50RM5.50RM11.00
When wages exceed RM2,800 but not exceed RM2,900RM5.70RM5.70RM11.40
When wages exceed RM2,900 but not exceed RM3,000RM5.90RM5.90RM11.80
When wages exceed RM3,000 but not exceed RM3,100RM6.10RM6.10RM12.20
When wages exceed RM3,100 but not exceed RM3,200RM6.30RM6.30RM12.60
When wages exceed RM3,200 but not exceed RM3,300RM6.50RM6.50RM13.00
When wages exceed RM3,300 but not exceed RM3,400RM6.70RM6.70RM13.40
When wages exceed RM3,400 but not exceed RM3,500RM6.90RM6.90RM13.80
When wages exceed RM3,500 but not exceed RM3,600RM7.10RM7.10RM14.20
When wages exceed RM3,600 but not exceed RM3,700RM7.30RM7.30RM14.60
When wages exceed RM3,700 but not exceed RM3,800RM7.50RM7.50RM15.00
When wages exceed RM3,800 but not exceed RM3,900RM7.70RM7.70RM15.40
When wages exceed RM3,900 but not exceed RM4,000RM7.90RM7.90RM15.80
When wages exceed RM4,000RM7.90RM7.90RM15.80

Thursday, June 27, 2019

Keperluan Menyediakan Minimum 3 Sebutharga untuk Pembelian


Keperluan Menyediakan Minimum 3 Sebutharga untuk Pembelian

Bagi yang baru mengenali berjinak-jinak dengan perniagaan, pembelian barang jualan dan juga perkhidmatan perlulah dilakukan dengan berhati-hati. Pada kebiasaannya syarikat akan menimbangkan beberapa faktor sebelum mengeluarkan Purchase Order (P.O.).

Antara faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah

1. Kesesuaian
Barang yang dipilih perlulah sesuai dengan keperluan.
Contoh : Membeli komputer riba yang bersesuaian dengan kadar keperluan pekerja. Memilih komputer yang bersaiz kecil memudahkan pembawaan kemana-mana.

2. Kualiti
Memastikan barang yang digunakan adalah bermutu.

3. Harga
Pastikan harga yang kompetetif dan sesuai dengan harga target.

4. Kuantiti
Pastikan jumlah yang hendak dibeli mampu dibekalkan dan adakah membeli lebih banyak akan membantu mendapat lebih diskaun?

5. Tempoh kredit
Memastikan tempoh kredit bersesuaian, untuk memastikan barang dan perkhidmatan tiba pada waktu yang sesuai.

6. Kebolehpercayaan
Cuba pastikan agar pembekal adalah pembekal yang konsisten.

Barang-barang yang akan dibeli, perlulah dibandingkan dengan beberapa pembekal. Ini untuk meningkatkan keupayaan syarikat untuk mendapatkan penawaran yang lebik baik.

Umum diketahui, terdapat syarikat-syarikat besar yang membuat ranking bagi memudahkan pemilihan pembekal. Gred markah diberi untuk setiap faktor-faktor yang disebut diatas.

Akhirnya, mereka akan mengeluarkan senarai pembekal mengikut ranking dan ini memudahkan urusan memilih pembekal.

Untuk barang-barang yang harganya stabil, tidak perlu diselalu untuk meminta sebutharga dari pembekal, namun jika harga sering berubah, digalakkan untuk meminta sebutharga.

Harga memang berbeza kerana ada yang diimport dan ada juga yang dikeluarkan oleh pengeluar tempatan.

Sekian, terima kasih.


Saturday, April 6, 2019

Jadual Caruman EPF 2020 (Mengikut Tangga Gaji) - TERKINI/UPDATED****


Jadual Caruman EPF 2020 (Mengikut Tangga Gaji)

Sumber & Kredit : KWSP
Jadual Caruman 2020 PDF KWSP


Kiraan kwsp mestilah mengikut tangga gaji sepertimana yang disediakan oleh pihak kwsp.

Contoh jadual:

Oleh yang demikian, sebaiknya printkan satu set jadual ini dan letakkan didalam file yang sesuai untuk dirujuk.Sunday, March 17, 2019

Definisi Perakaunan


Definisi Perakaunan

English :It is a systematic process of identifying, recording, measuring, classifying, verifying, summarizing, interpreting and communicating financial information.

Bahasa Melayu :
Proses sistematik iaitu mengenalpasti, merekod, mengukur, mengklasifikasi, mengesahkan, meringkaskan, mentafsir dan menyampaikan maklumat kewangan.


Kenalpasti
Mengenal pasti sumber dokumen (source document) yang menjadi asas maklumat yang perlu direkod. Terdapat banyak maklumat tetapi hanya maklumat yang berkaitan dengan syarikatlah yang menjadi tumpuan.

Merekod
Maklumat yang dikenalpasti, perlu disusun dan direkod menggunakan asas dan teknik perakaunan yang betul seperti. Contohnhya jualan kredit direkod kedalam penghutang perniagaan dan belian tunai direkod terus kedalam buku tunai.

Mengukur
Ukuran dibuat berdasarkan nilai asas seperti didalam Ringgit dan ukuran ini perlulah konsisten. 

Mengklasifikasi
Maklumat kemudiannya diletakkan dalam kumpulan-kumpulan akaun yang sesuai, iaitu antara aset, liabiliti, hasil ataupun belanja. Maklumat disusun bersesuaian dengan keperluan laporan kewangan syarikat.

Mengesahkan
Pastikan rekod anda betul dan anda mempunyai sumber dokumen yang sah dan juga maklumat yang direkod disemak sebaiknya.

Menringkaskan
Menyediakan laporan kewangan dalam bentuk jumlah iaitu penyata untung atau rugi, kunci kira-kira dan sebagainya.

Mentafsir
Membuat analisis daripada maklumat yang anda telah sediakan. Contohnya membuat kiraan dengan formula kewangan seperti nisbah untung kasar, nisbah untung bersih, nisbah aset semasa dan lain-lain.

Menyampaikan maklumat kewangan
Akhirnya, maklumat ini diserahkan kepada pengguna-pengguna laporan kewangan bersama dengan analisis yang telah disediakan. Maklumat kewangan adalah penting dalam membuat keputusan seperti pelaburan, pembiayaan dan juga pelunasan.


Kitaran perakaunan ini akan berterusan sepanjang masa. Oleh yang demikian, seseorang yang menyediakan laporan perlulah bertauliah untuk memastikan mutu dan kualiti laporan yang akan disediakan dan digunakan.

Sekian.

Monday, March 11, 2019

Trade Payables (Pemiutang Dagangan) VS Other Payables (Pemiutang Lain-Lain)


Trade Payables (Pemiutang Dagangan) 
VS 
Other Payables (Pemiutang Lain-Lain)

Kedua-dua jenis pemiutang ini selalunya diasingkan jika boleh. Terutamanya jika sistem perakaunan yang digunakan mampu untuk menampung keperluan pengguna dengan membuat 2 jenis akaun kawalan pemiutang.

Akan tetapi, namun begitu terdapat juga sistem yang hanya mempunyai satu akaun kawalan pemiutang iaitu pemiutang dagangan sahaja.

Oleh demikian, pengguna sistem terpaksa membuat pilihan antara mencampurkan kedua-duanya dibawah satu akaun kawalan, atau membuat rekod untuk pemiutang lain-lain dengan menggunakan catatan journal am.

Untuk menerangkan perbezaan antara kedua jenis pemiutang ini, kita akan mengambil contoh kedai runcit.

Pemiutang Dagangan
1. Pembekal untuk makanan.
2. Pembekal minuman
3. Pembekal bahan pencuci.
4. Pembekal alat-alat tulis.

Pemiutang lain-lain
1. Tenaga Nasional Berhad
2. Telekom Malaysia
3. Pemilik Kedai
4. Auditor, Ejen cukai dan Setiausaha syarikat.

Sementara itu, kemungkinan juga terdapat pemiutang yang serentak menjadi pemiutang dagangan dan lain-lain pada masa yang sama. Jika ini berlaku, tidak perlu membuat pecahan cukuplah sekadar memilih salah satu kumpulan diatas yang lebih dominant.

Ingat, jika anda mencampurkan kedua-dua pemiutang ini didalam satu kumpulan pemiutang, auditor anda perlu mengeluarkan pemiutang tersebut untuk direkodkan dengan betul. Ini bermakna anda perlu membetulkan juga rekod anda dan mungkin akan mengambil sedikit masa.

Sekian.

Wednesday, February 20, 2019

Penentuan Tarikh Annual General Meeting, Menyediakan Penyata Kewangan dan Annual Return


Penentuan Tarikh Annual General Meeting (AGM), Menyediakan Penyata Kewangan dan Annual Return (AR)

Tarikh AGM pertama mestilah dalam tempoh 18 bulan selepas tarikh perbadanan syarikat (Incorporated Date)

Contoh : 
Tarikh Perbadanan : 15 January 2019, AGM mestilah berlaku sebelum atau pada 15 June 2020.

Oleh yang demikian, penyata kewangan bagi tempoh berakhir 31 Disember 2019 mestilah disiapkan dan dibentangkan dalam tempoh 6 bulan di AGM setelah akaun ditutup.

Akhir sekali, Annual return perlu disediakan dalam tempoh sebulan setelah tarikh AGM.
Harap maklum.

Sekian

Thursday, February 14, 2019

Kaedah Jimatkan kos operasi Syarikat


Kaedah Jimatkan kos operasi Syarikat

1. Tutup lampu bagi kawasan yang tidak digunakan.

2. Tutup penyaman udara (aircond) atau tetapkan suhu aircond pada 24 atau 26 darjah celcius.

3. Matikan komputer jika keluar untuk tempoh lama.

4. Jika ada peti sejuk, pastikan tiada barangan yang tidak lagi dimakan.

5. Melakukan servis berkala untuk semua peralatan jentera termasuk aircond di pejabat untuk memastikan jentera dalam keadaan baik.

6. Elakkan staf dari melakukan kerja lebih masa dimana akan menyebabkan anda perlu mengeluarkan lebih wang untuk elektrik dan yang seumpamanya.

7. Gunakan lampu watt rendah dan pastikan lampu anda cerah dan tidak panas.

8. Guna semula kertas terpakai.

9. Sediakan lebih hiburan dalam pejabat berbanding di luar pejabat.

10. Menyediakan transport untuk staff yang menaiki pengangkutan awam seperti LRT.

11. Multi-tasking.

12. Kurangkan waktu bekerja dipejabat.

13. Work from Home.

14. Jangan terlampau kedekut.

Sekian

Friday, January 25, 2019

Pentingnya Mengasingkan antara belian barangan stok dan juga belian barangan bukan stok.


Pentingnya Mengasingkan antara belian barangan stok dan juga belian barangan bukan stok.

Assalamualaikum & bertemu lagi kita dalam ruangan blog.

Kali ini saya ingin menjelaskan pentingnya mengasingkan stok perniagaan dan juga barangan lain.

Pergi ke kedai mahupun hypermarket, kita selalu membuat pembelian. Kadangkala untuk menjimatkan masa kita membeli dari satu kedai atau tempat sahaja.

Contohnya bagi Peniaga Restoran, pekerja restoran tersebut membeli bahan mentah untuk kegunaan masakan di restoran dan pada masa yang sama membeli alat-alat tulis, ubat-ubat dan lain-lain barangan bukan untuk kegunaan masakan.

Oleh yang demikian, didalam satu resit akan terdapat campuran barangan. Apabila akauntan membuat rekod didalam sistem, perlulah dia memisahkan atau mengasingkan bil-bil tersebut.

Sesetengah sistem perakaunan yang mempunya modul stok, tidak boleh direkod bersama barangan yang tidak berstok. Contoh ayam dan sayuran yang dibeli mempunyai unit kuantiti dan harga seunit dan juga ada didalam senaraian stok.

Tetapi Alat tulis dan ubat-ubatan tidak perlu direkod didalam stok kerana bukan dikira sebagai COGS atau kos barangan jualan.

Jika belian ayam dan sayuran tidak direkod didalam modul stok, ini akan menyebabkan kiraan stok menjadi silap dan akhirnya kiraan COGS akan menjadi tidak tepat.

Bagi mereka yang mempunyai pengalaman menggunakan modul stok, mereka akan dapat fahami mengapa pentingnya ia diasingkan.

Namun begitu, jika sesebuah syarikat tidak mempunyai modul stok, dan hanya merekod stok bedasarkan jumlah nilai stok yang dibeli, maka mereka tidak mempunya masalah jika tidak mengasingkan stok mereka. Namun begitu, kelemahan bagi yang tidak mempunya modul stok adalah kiraan COGS yang mungkin tidak tepat.


Harap anda dapat mencuba dan berkongsi pendapat anda.

Sekian, sahaja

Terima Kasih