Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Tuesday, April 18, 2017

Merekod Pembayaran Ke Pada Pemiutang /Deposit Kepada Pemiutang sebelum menerima Invoice
Merekod Pembayaran Ke Pada Pemiutang /Deposit Kepada Pemiutang sebelum menerima Invoice
Pengenalan
Pada kebanyakkan waktu, sesebuah syarikat di desak oleh pembekal untuk membuat bayaran kepada mereka, tetapi pada waktu tersebut, dokumen sokongan yang ada hanyalah purchase order (P.O) dan Sales Order atau Proforma Invoice.

Untuk memudahkan rekod pembelian bagi mengelakkan kecelaruan didalam laporan Untung Rugi (P&L), digalakkan untuk merekod bayaran didalam akaun Deposit.

Contoh : 

Bayaran kepada pembekal

Dr. Deposit pemiutang/Supplier Deposit     RM 10,000

     Cr. Bank                                                                                 RM 10,000


Kemudian setelah invoice diterima

Dr. Pemiutang/Creditors                               RM 10,000

     Cr.  Deposit pemiutang/Supplier Deposit                             RM 10,000


Selamat Mencuba!!

Saturday, April 8, 2017

Perbezaan Ketara Konsep Tunai VS Konsep Akruan (Accrual vs Cash Basis)

Perbezaan Ketara Konsep Tunai VS Konsep Akruan (Accrual vs Cash Basis)


Berikut adalah contoh mudah apabila anda menggunakan konsep tunai :

1) Gaji bagi bulan Januari berjumlah RM 1,000.00 dibayar pada 1 hb Febuari.
2) Gaji bagi bulan Febuari berjumlah RM 1,000.00 dibayar pada 25 hb Febuari.
3) Gaji bagi bulan Mac berjumlah RM 1,000.00 dibayar pada 5 April.
2) Gaji bagi bulan April berjumlah RM 1,000.00 dibayar pada 25 April.

Kesan daripada merekod menggunakan konsep tunai akan menyebabkan Akaun untung rugi berbentuk seperti dibawah;

TETAPI, jika menggunakan konsep akruan, Akaun untung rugi yang anda akan hasilkan adalah seperti berikut;
Mari renungkan mana yang lebih baik.

Harap dapat memahami.

Selamat mencuba.