Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Thursday, August 27, 2015

Bagaimana Merekod Bayaran Gaji Bulanan Ke dalam Akaun SyarikatHi,

Tahukah anda bagaimana proses merekod Gaji bagi sesebuah syarikat?

Memahami proses ini akan memudahkan kefahaman semua mengenai kepentingan merekod menggunakan kaedah yang betul dan mengelakkan kekeliruan.

Langkah 1 :
Dapatkan jadual bayaran gaji daripada pihak Sumber Manusia (Human Resources Dept).


Langkah 2 :
Perhatikan dalam jadual tersebut,
a. Kenalpasti nama-nama pengarah, kerana akaun yang digunakan untuk merekodkan gaji / fi kepada pengarah adalah berbeza dari akaun yang digunakan untuk merekod gaji pekerja.

b. Akaun-akaun dibawah ada perlu untuk merekod seluruh penggajian.
KUNCI KIRA-KIRA (BALANCE SHEET)

ASET SEMASA
Akaun - Hutang Pekerja (advance salary)

LIABILITI SEMASA
Akaun - Gaji Terakru (accrued salary)
Akaun - EPF Terakru (accrued epf)
Akaun - SOCSO Terakru (accrued socso)
Akaun - PCB/Zakat Terakru (accrued pcb/zakat)

AKAUN UNTUNG-RUGI (PROFIT & LOSS)
Akaun - Gaji/Fi Pengarah (directors' fee/salary)
Akaun - Epf Pengarah (directors' epf)
Akaun - Socso Pengarah (directors' socso)
Akaun - Gaji Pekerja (staff salary)
Akaun - Elaun Pekerja (staff allowance)
Akaun - Kerja Lebih masa (staff overtime)
Akaun - EPF (epf)
Akaun - SOCSO (socso)

SELESAIKAN RECORD AKAUN ANDA MENGUNAKAN CONTOH DIBAWAH

No.1 (Selesaikan akaun pengarah dahulu)
DT. Gaji/Fi Pengarah   10,000.00
DT. Elaun Pengarah        500.00
CT. Gaji Terakru   10,500.00
(GAJI/FI PENGARAH UNTUK BULAN JUN 2015)
No.2 (Masukkan baki gaji staf yang lain)
DT. Gaji Pekerja (gaji+elaun+OT)   20,450.00 
DT. EPF     2,140.00
DT. SOCSO        189.10
CT. Gaji Terakru   16,825.00
CT. EPF Terakru     4,010.00
CT. SOCSO Terakru        244.10
CT. PCB Terakru        700.00
CT. Pinjaman Pekerja     1,000.00
  22,779.10   22,779.10
(GAJI PEKERJA UNTUK BULAN JUN 2015)

Nota Penting
Akaun yang disediakan adalah minimum seperti yang diperlukan untuk kerja semak balik dan kerja-kerja pengauditan.
Akaun Gaji/fi pengarah, Akaun elaun pengarah, gaji pekerja, epf dan socso WAJIB disediakan secara berasingan. Kenapa?
Kerana akaun-akaun ini adalah diantara akaun kritikal yang akan di beri perhatian sewaktu audit dan rekod gaji perlulah di simpan dengan baik untuk mengelakkan masalah sewaktu audit.