Saturday, October 24, 2020

Pengecualian Audit untuk syarikat Sdn Bhd - Unaudited Financial Statement (UFS)

 Pengecualian Audit untuk syarikat Sdn Bhd - Unaudited Financial Statement (UFS)

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Tahukah anda bahawa, anda boleh dikecualikan daripada menyediakan

laporan audit penyata kewangan anda. Pengecualian ini dipecahkan kepada

beberapa kategori, 


***Tapi perlu ingat, pengecualian audit bukanlah bermaksud

anda tidak perlu menyediakan akaun & laporan kewangan syarikat.


Jika anda termasuk dalam mana-mana kategori dibawah, anda boleh memilih untuk

hanya menyediakan penyata kewangan tidak beraudit (UFS).


1. Pertama - Dormant companies

a. Syarikat tersebut tidak aktif semenjak ditubuhkan


b. Syarikat tersebut tidak aktif pada tahun semasa, tidak menjalankan perniagaan

atau tidak melakukan apa-apa transaksi perakaunan.2. Kedua- Threshold-qualified companies

a. Tidak mempunyai hasil pada tahun semasa.


b. Tidak mempunyai hasil untuk dua (2) tahun yang lepas.


c. Penyata kunci kira-kira tidak melebihi RM 300,000 pada tahun semasa dan 

dua (2) tahun yang lepas.Ketiga - Zero Revenue companies

a. Hasil atau pendapatan tidak melebihi RM 100,000 untuk tahun semasa, 

dan dua (2) tahun berturutan yang lepas.


b. Jumlah aset tidak melebihi RM 300,000 untuk tahun semasa, 

dan dua (2) tahun berturutan yang lepas.


c. Tidak mempunyai lebih dari 5 orang pekerja untuk tahun semasa, 

dan dua (2) tahun berturutan yang lepas.


Harap Maklum


Friday, October 23, 2020

Bahagian 2 - Merekod Maklumat Pelanggan / Part 2 - Record Customer Details

 

Belajar Waveapp - Wave Accounting

Bahagian 2 - Merekod Maklumat Pelanggan / Part 2 - Record Customer Details

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera,

Kita akan membuat rekod maklumat perlanggan & ianya sangat mudah.

Kaedah merekod kedalam WAVEAPP


Selamat Mencuba semua.
Friday, October 16, 2020

Merekod Pendapatan Daripada Deposit Tetap (Fixed Deposit Income)

 

Merekod Pendapatan Daripada Deposit Tetap (Fixed Deposit Income)

Assalamualaikum WBT & Selamat Sejahtera

Anda mungkin menyimpan wang didalam deposit tetap di bank.

Jadi, bagaimanakah untuk merekod wang faedah daripada simpanan

tetap tersebut?


Contoh

ABCD Sdn Bhd telah membuat simpanan tetap jangka panjang berjumlah 

RM 1,000,000.00. Kadar faedah atas simpanan tetap selama setahun adalah 4.00 %.

ABCD telah membuat simpanan tetap selama setahun.


Langkah 1

Tentukan jumlah pendapatan faedah untuk setahun, RM 1,000,000 X 4.00%

= RM 40,000.00


Langkah 2

Buatkan catatan jurnal untuk merekod hasil RM 40,000.00 tersebut

DEBIT - Akaun Faedah Deposit Tetap Terakru (Kunci Kira-kira)

KREDIT - Akaun Hasil Faedah Deposit Tetap (Untung Rugi)


Jika anda perlu untuk membuat catatan bulanan, anda boleh bahagikan

jumlah RM 40,000 kepada 12 bulan.

Thursday, October 15, 2020

Merekod Bayaran Belanja Syarikat Oleh Pengarah

 

Merekod Bayaran Belanja Syarikat Oleh Pengarah

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera


Pada kali ini, ingin saya berkongsi bagaimanakah untuk kita

merekod perbelanjaan syarikat yang dibayar terus oleh pengarah.

Ini termasuklah penggunaan tunai, kad debit atau kredit dan,

apa-apa jua bentuk bayaran lain.


Kadang-kala, untuk mempercepatkan urusan, pengarah sendiri

akan menggunakan wang sendiri untuk membayar. Akan tetapi,

tidak semua sistem perakaunan mempunyai pilihan medium

pembayaran daripada pengarah. Umumnya, sistem perakaunan

hanya boleh memilih bayaran sama ada dari tunai ataupun bank.


Oleh yang demikian, untuk merekod belanja ini, kadangkala

akauntan akan menggunakan catatan jurnal.


Namun begitu, cadangan untuk rekod yang lebih baik adalah

seperti berikut.


Langkah 1

Rekodkan jumlah yang dibayar oleh pengarah sebagai wang masuk

kedalam akaun tunai syarikat.

DEBIT - Akaun Tunai/Bank (Kunci Kira-Kira)

KREDIT - Akaun Pemiutang - Pengarah (Kunci Kira-Kira)


Langkah 2

Daripada jumlah yang diterima itu,  rekodkan belanja wang secara

biasa yang anda lakukan.


Langkah 3

Pastikan jumlah debit dan kredit adalah sama. Dan tiada baki daripada

perbezaan antara duit masuk dan keluar tersebut.


Selamat mencuba, Sekian.

Hutang Lapuk Terpulih (Bad Debt Recovered)

 

Hutang Lapuk Terpulih (Bad Debt Recovered)

Assalamualaikum WBT & Selamat Sejahtera

Ini ialah sambungan daripada topik Hutang Lapuk.


Apabila anda telah membuat catatan hutang lapuk. Akan tetapi, anda berjaya

mendapatkan kembali hutang anda daripada pelanggan. Maka, anda perlu

merekod hutang tersebut sebagai hutang lapuk terpulih.


Contoh

Ali menerima bayaran hutang sebanyak RM 10,000.00 daripada penghutang lapuk.

Maka catatan bergu yang perlu dilakukan adalah seperti berikut;

DEBIT - Akaun Tunai/Bank (Kunci Kira-kira)

KREDIT - Akaun Hutang Lapuk Terpulih (Untung/Rugi)


Selamat mencuba, Sekian.
Wednesday, October 14, 2020

Merekod Hutang Lapuk (Bad Debt)

 

Merekod Hutang Lapuk (Bad Debt)

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Hutang lapuk ialah hutang yang tidak lagi dapat dikutip setelah beberapa

tempoh yang telah dikenalpasti.


Antara punca-punca hutang lapuk terjadi apanbila, syarikat atau orang 

perseorangan tersebut ;

1. telah muflis, atau 

2. Meninggal dunia.

3. Gagal untuk dihubungi.

4. Konflik antara pembekal dan pembeli.


Hutang yang terdapat dalam rekod syarikat perlulah diselaraskan dengan

memansuhkan hutang-hutang yang sudah pasti tidak dapat dikutip.

Ini dapat membantu memberikan kedudukan sebenar kewangan syarikat.


Apabila membuat hutang lapuk, sebaiknya pihak kewangan atau akauntan menyediakan

kertas kerja untuk mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan untuk memansuhkan

hutang dari buku syarikat. Ini bagi memastikan tiada masalah yang akan timbul di masa

akan datang.


Hutang lapuk perlu direkod dengan catatan berikut :

DEBIT - Akaun Hutang Lapuk (Untung Rugi)

KREDIT - Akaun Penghutang Perniagaan (Kunci Kira-Kira)


Harap dapat mencuba, Sekian,
Tuesday, October 13, 2020

Tidak Menerima Nota Debit atau Kredit, apa yang harus anda lakukan?

 

Tidak Menerima Nota Debit atau Kredit, apa yang harus anda lakukan?


Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Bila anda menyedari bahawa invoice yang anda terima daripada

pembekal tidak betul, anda mungkin akan memaklumkan pada

pembekal kesalahan yang berlaku didalam invoice.

Kemudian anda menunggu pula pembekal menghantar kembali

invoice baru, atau memberikan anda samaada nota debit

atau nota kredit.


Namun sebenarnya, anda tidak perlu menunggu mereka untuk

membuat pembetulan. Anda sendiri boleh mengeluarkan nota debit

atau kredit dan berikan nota-nota tersebut kepada pembekal anda.

Ini akan memudahkan dan lebih menjimatkan masa anda.

Jika kemudiannya, pembekal menghantar anda nota untuk pembetulan,

anda sudah tidak perlu untuk merekodkan nota tersebut.


Apa yang anda perlu lakukan ialah mengambil nota yang diberikan

oleh pembekal, dan kepilkan bersama-sama nota yang anda telah sediakan

terdahulu.


Sekian, selamat mencuba.

Pengecualian Audit untuk syarikat Sdn Bhd - Unaudited Financial Statement (UFS)

 Pengecualian Audit untuk syarikat Sdn Bhd - Unaudited Financial Statement (UFS) Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera Tahukah anda baha...