Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Thursday, November 4, 2021

Perbezaan Hutang Ragu Dan Hutang Lapuk

 Perbezaan Hutang Ragu Dan Hutang Lapuk

Assalamualaikum WBT & Selamat Sejahtera

Mari kita pelajari perbezaan hutang ragu dan lapuk.


Hutang Ragu 

1. hutang yang berkemungkinan tidak dapat dikutip 

setelah beberapa tempoh waktu.

2. direkod dengan kaedah membuat peruntukkan

hutang ragu dan belanja.

3. tidak boleh ditolak dengan cukai kerana perbelanjaan

ini belum berlaku.

4. Tidak ditolak dengan mana-mana penghutang.


Contoh Hutang Ragu

Mamak Enterprise mempunyai jumlah penghutang

niaga RM 200,000.00. Oleh itu mereka akan membuat

peruntukkan hutang ragu sebanyak 5% setahun.


Catatan Perakaunan Hutang Ragu

Debit - Peruntukkan Hutang Ragu RM 10,000.00 

(Untung/Rugi)

Kredit - Peruntukkan Hutang Ragu Terkumpul RM 10,000.00

(Kunci Kira-kira)

Hutang Lapuk

1. hutang yang disahkan tidak dapat dikutip.

2. direkod sebagai perbelanjaan hutang lapuk.

3. Boleh ditolak dengan cukai kerana telah menjadi

nyata.

4. Ditolak terus dengan penghutang yang gagal membayar.


Contoh Hutang Lapuk

Syarikat ABD Sdn Bhd telah gagal mengutip hutang

daripada salah satu penghutang niaga berjumlah RM 5,000.00


Catatan Perakaunan Hutang Lapuk

Debit - Hutang Lapuk RM 5,000.00 (Untung/Rugi)

Kredit - Penghutang Niaga RM 5,000.00 (Kunci Kira-kira)


Sekian, Terima Kasih