Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Sunday, October 29, 2017

Penghutang Perniagaan (Trade Debtors)


Penghutang Perniagaan (Trade Debtors)

Penghutang perniagaan adalah yang terhasil daripada jualan kredit oleh sesebuah syarikat. Penghutang biasanya akan diberikan tempoh untuk menjelaskan hutangnya, kadangkala sehingga beberapa bulan lamanya jika penghutang tersebut adalah pelanggan setia kepada syarikat.


1. Catatan Jurnal (Journal Entry) untuk merekodkan penghutang perniagaan apabila jualan dibuat adalah berikut:

Dt. Penghutang Perniagaan          RM 10,000.00
    Kt. Jualan                                                          RM 10,000.00
(Jualan kredit kepada pelanggan - Syarikat ABC)

Akaun penghutang yang didebit adalah akaun penghutang didalam kunci kira-kira (balance sheet) dan Akaun jualan yang dikredit adalah akaun jualan didalam Untung Rugi (Profit & Loss).


2. Catatan Jurnal (Journal Entry) untuk merekodkan pembayaran oleh penghutang perniagaan untuk melunaskan hutang dibuat adalah berikut:

Dt. Tunai/Bank                             RM 10,000.00
    Kt. Penghutang Perniagaan                               RM 10,000.00
(Bayaran penjelasan penghutang perniagaan - Syarikat ABC)

Akaun penghutang yang dikredit adalah akaun penghutang didalam kunci kira-kira (balance sheet) dan akaun yang didebit adalah akaun tunai atau bank didalam kunci kira-kira (balance sheet).


Bagi memastikan rekod akaun penghutang disemak dengan baik, sistem perakaunan perlulah digunakan. Ini kerana, dengan menggunakan sistem perakaunan, kita dapat menyediakan laporan-laporan yang berkaitan dengan penghutang seperti :

1. Ageing report - untuk mengenalpasti tempoh tertunggak sesuatu invoice sama ada dalam hari atau bulan.
2. Statement of account - untuk mengenalpasti jumlah invoice yang belum dibayar dan juga invoice manakah yang belum dijelaskan.

Dua laporan ini sememangnya amatlah berguna dan perlu diberi perhatian bagi mengelakkan penghutang perniagaan kita menjadi hutang lapuk akibat ketidakmampuan penghutang untuk melunaskan hutang.Antara kaedah yang boleh digunakan untuk mengelak hutang menjadi terlalu besar ialah dengan mengenakan "credit limit" atau "credit terms".

1. Credit limit - jumlah jualan berhutang tidak boleh melebihi jumlah kredit limit. Contohnya Syarikat ABC tidak boleh diberi hutang melebihi RM 15,000.00

2. Credit terms - Tempoh hari yang diberikan oleh penghutang perniagaan untuk melunaskan hutang, jika gagal, mereka tidak boleh membeli barang atau perkhidmatan dari syarikat.

Secara amnya, penghutang perniagaan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sesebuah syarikat kerana fungsinya untuk membantu meningkatkan jualan walaupun dalam bentuk kredit, namun begitu, ia haruslah diberi perhatian yang serius untuk memastikan syarikat kecairan atau cashflow syarikat dalam keadaan yang terkawal.

Sekian, terima kasih.

Thursday, October 26, 2017

Pengertian & Penggunaan Jurnal Am (General Journal)


Penggunaan Catatan Jurnal Am (General Journal)


Jurnal Am adalah satu daripada beberapa jenis jurnal yang ada seperti jurnal jualan, jurnal pulangan jualan, jurnal belian dan juga jurnal pulangan belian.


Jurnal Am digunakan secara konsisten untuk merekod transaksi perakaunan yang tidak melibatkan tunai (non-cash transaction).

Antara contoh-contoh seperti :

1. Merekod kemasukan aset yand disumbangkan oleh pemilik.
2. Merekod susut nilai.
3. Merekod perbelanjaan terakru seperti gaji atau belanja utiliti.


Amatlah penting untuk mereka yang menyediakan catatan jurnal seperti ini untuk menyediakan memo yang sesuai untuk disertakan didalam rekod bagi menerangkan secara jelas mengenai transaksi yang berlaku.

Contoh :

Pada 31hb Januari 2017, Syarikat ABC telah membuat susut nilai berjumlah RM 500.00 untuk peralatan komputer sebagai susut nilai bulan Januari 2017.

Dt. Susut Nilai - Komputer          RM 500.00
          Kt. Peruntukan Susut Nilai - Komputer          RM 500.00
(Memo: Susut nilai komputer untuk bulan Januari 2017)

Menggunakan memo yang betul dapat membantu memberikan kefahaman mengenai catatan jurnal tersebut).

Pada kebiasaannya, kebanyakan sistem perakaunan masakini tidak membezakan jenis catatan jurnal yang ada.
Pengguna sistem hanya perlu memasukkan transaksi jurnal yang betul.

Selamat Mencuba, terima kasih.


Tuesday, October 17, 2017

Merekod Tukaran Wang Asing Dalam Akaun Perniagaan (FOREX Trade Accounting)Merekod Tukaran Wang Asing Dalam Akaun Perniagaan 
(FOREX In Accounting)

Menjadi lumrah apabila perniagaan dikembangkan, kita tidak dapat lari daripada berniaga luar dari negara kita.

Oleh yang demikian, catatan untuk matawang asing dalam perakaunan perlulah di fahami bagi memastikan rekod adalah tepat.

Hari ini, saya ingin berkongsi kaedah mudah untuk merekod transaksi ini.


Langkah-langkah
1. Dapatkan invoice daripada pembekal. Pastikan apakah matawang yang digunakan. (USD, SGD, RMB, SAR dan sebagainya.

2. Rujuk tarikh invoice tersebut dibuat.

3. Lawati http://www.xe.com/currencyconverter/ atau laman-laman web lain yang membekalkan maklumat kadar matawang asing.

4. Rekodkan jumlah nilai selepas membuat tukaran dalam Ringgit Malaysia (MYR).

5. Membuat rekod bayaran setelah selesai merekod invoice.

6. Pastikan tarikh dan jumlah bayaran dibuat. Pada kebiasaannya, bayaran keluar negara dibuat menggunakan borang Telegraphic Transfer (TT). Didalam TT ini akan tertera maklumat berkenaan dengan kadar tukaran wang asing yang kita gunakan.

7. Masukkan nilai tukaran ini kedalam akaun.

8. Kemudian cuba lihat pada akaun pemiutang adakah mempunyai baki debit atau kredit. Jika baki lebih besar di bahagian debit, ia dikira untung tukaran wang dan jika kredit pula adalah sebaliknya.


Contoh Catatan bergu dalam T akaun adalah seperti yang berikut. :Selamat mencuba.

Friday, October 13, 2017

Susut Nilai kaedah baki berkurangan (Reducing Balance Method)


Susut Nilai kaedah baki berkurangan (Reducing Balance Method)


Susut nilai jenis ini menggalakkan nilai susut nilai yang tinggi pada tahun-tahun awal penggunaan aset tetapi nilai susut nilai akan semakin berkurangan pada penghujungnya.

Susut nilai ini sesuai untuk aset yang digunakan dengan kerap seperti peralatan jentera, perkakasan komputer dan juga mesin.

Untuk menggunakan susut nilai ini, ikuti cara dibawah.

Cara-cara
1. Pertama
Tentukan jumlah tempoh hayat aset.

2. Kedua
Tentukan peratusan susut nilai aset.

3. Ketiga
Tentukan nilai skrap (nilai pelupusan aset, jika ada).


Setelah selesai, kita boleh menyediakan jadual susut nilai aset untuk semakan dan memudahkan kerja kita bersama.
Selamat mencuba.

Sekian.,Terima Kasih

Sunday, October 8, 2017

Buku Tunai & Penyata Penyesuaian Bank (Bank Recon) - Bahagian 2Buku Tunai & Penyata Penyesuaian Bank (Bank Recon) - Bahagian 2PENYATA PENYESUAIAN BANK (BANK RECONCILIATION)
a.       Penyata ini digunakan untuk memastikan padanan antara buku tunai yang di sediakan oleh syarikat dengan penyata bank.
b.      Ini kerana terdapat perbezaan rekod yang disediakan disebabkan oleh beberapa factor seperti;
                                                               i.      Masa
                                                             ii.      Maklumat

Contoh penyata bank :
BANK STATEMENT FOR JANUARY 2017 (SAMPLE)
SYKT ABD SDN BHD (SAMPLE CO.)
MBB  A/C NO. : 1234-1234-1234

DATE
REF NO.
PAYEE/PAYOR
 DR
 CR
 BALANCE
1/1/2014

BAKI


                       -  
4/1/2014

CLEARING CHEQUE DEPOSIT

      10,000.00
        10,000.00
5/1/2014
MBB 500501
INWARD CHEQUE CLEARING
         3,000.00

          7,000.00
5/1/2014

PROCESSING FEES
                 0.50

          6,999.50
6/14/14
MBB 500502
INWARD CHEQUE CLEARING
         1,000.00

          5,999.50
6/14/14

PROCESSING FEES
                 0.50

          5,999.00
9/1/2014

CLEARING CHEQUE DEPOSIT

         5,000.00
        10,999.00
12/1/2014

CLEARING CHEQUE DEPOSIT

            500.00
        11,499.00
11/1/2014
MBB 500503
CASH WITHDRAWAL
         2,000.00

          9,499.00
11/1/2014

PROCESSING FEES
                 0.50

          9,498.50
11/1/2014
MBB 500504
CASH WITHDRAWAL
         5,000.00

          4,498.50
11/1/2014

PROCESSING FEES
                 0.50

          4,498.00
17/1/2014
MBB 500505
INWARD CHEQUE CLEARING
            500.00

          3,998.00
17/1/2014

PROCESSING FEES
                 0.50

          3,997.50
17/1/2014
MBB 500506
INWARD CHEQUE CLEARING
            100.00

          3,897.50
17/1/2014

PROCESSING FEES
                 0.50

          3,897.00
18/1/2014

CLEARING CHEQUE DEPOSIT

         3,000.00
          6,897.00
21/1/2014

CLEARING CHEQUE DEPOSIT

         2,000.00
          8,897.00
22/1/2014
MBB 500507
INWARD CHEQUE CLEARING
         8,000.00

              897.00
22/1/2014

PROCESSING FEES
                 0.50

              896.50
23/1/2014

CLEARING CHEQUE DEPOSIT

         5,000.00
          5,896.50
24/1/2014
MBB 500508
INWARD CHEQUE CLEARING
         1,500.00

          4,396.50
24/1/2014

PROCESSING FEES
                 0.50

          4,396.00
25/1/2014
MBB 500509
INWARD CHEQUE CLEARING
         2,000.00

          2,396.00
25/1/2014

PROCESSING FEES
                 0.50

          2,395.50
31/1/2014

HIBAH PROFIT

            100.00
          2,495.50      23,104.50
      25,600.00
Contoh Penyata Penyesuaian Bank :

BANK RECONCILIATION FOR JAN 2014
CLOSING BALANCE AS PER CASH BOOK
          2,700.00
ADD :
UNPRESENTED CHEQUES
MBB 500510
MUHD AZIM
          1,500.00
MBB 500511
ABDUL KARIM
          1,200.00
MBB 500512
PENGARAH - EN AZLAN
          2,000.00
HIBAH PROFIT
             100.00
          4,800.00
LESS :
UNCLEARED DEPOSITS
JUALAN - SYKT ABU BAKAR
          5,000.00
BANK CHARGES
                           
4.50
          5,004.50
BALANCE AS PER BANK STATEMENT JAN 2014
          2,495.50