Monday, October 31, 2016

Pengertian Debit Dan Kredit 2021


Debit Dan Kredit


Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here)


Apakah maksud debit dan apakah maksud kredit. 


Debit adalah rekod perakaunan yang akan,
1. Meningkatkan atau menambah nilai aset dan belanja.
2. Mengurangkan atau menolak nilai liabiliti, ekuiti dan hasil.

Manakala

Kredit pula adalah rekod perakaunan yang akan
1. Meningkatkan atau menambah nilai liabiliti, ekuiti dan hasil.
2. Mengurangkan atau menolak nilai aset dan belanja.DEBIT DAN KREDIT HANYALAH KEDUDUKAN NILAI SESUATU AKAUN :

JAWAPAN

Kita ambil satu contoh, iaitu akaun semasa (current account) didalam kunci kira-kira (balance sheet) dan juga akaun sewa kedai didalam akaun untung rugi (profit or loss account).

Akaun semasa pada kebiasaannya berbaki positif.
Akaun semasa yang berbaki positif akan berbaki disebelah debit.
Akaun semasa yang positif menandakan syarikat mempunyai wang didalam akaun tersebut.


Pada masa yang sama, apabila sesebuah syarikat merekod perbelanjaan sewa bangunan dengan mendebitkan perbelanjaan dan mengkreditkan pemiutang ataupun tunai/bank.


Oleh yang demikian, ini tidak bermakna debit adalah aset dan kredit adalah hutang. Atau debit adalah duit masuk dan kredit adalah duit keluar.

Debit dan kredit hanyalah semata-mata untuk menerangkan kedudukan suatu catatan secara umum.

Contoh Tambahan :
Debit dan kredit juga berlaku walaupun tiada pergerakan dalam tunai atau bank.

Apabila anda merekod jualan secara hutang, anda akan debit akaun penghutang dan kredit akaun jualan.
Pada masa yang sama anda juga debit akaun belian dan kredit akaun stok.

Ini sama juga apabila anda membuat pembelian perkhidmatan atau barang secara hutang. Anda akan debit akaun belanja dan kredit akaun pemiutang atau akaun akruan.


Apa yang penting??
Anda perlu memahami konsep catatan beregu (double entry), iaitu asas paling penting dalam perakaunan dan memahami juga apakah kesan atau impak daripada kedudukan debit dan kredit terhadap akaun yang anda sediakan.
Debit And Credit - an explanation

 Debit And Credit Assalamualaikum WBT & Good day to everyone Today I would like to explain the debit and credit meaning in the accountin...