Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Saturday, July 30, 2016

Jadual Aset Tetap (Fixed Asset Register) - DO IT YOURSELF

Kaedah menyediakan jadual aset tetap dengan mudah.

Kenapa kita perlu menggunakan jadual aset tetap?
1. Memudahkan pengiraan susut nilai bulanan/tahunan.
2. Menyemak baki Net Book Value/Nilai Buku pada hujung tahun.
3. Persiapan untuk audit pada setiap tahun berakhir.


Contoh Jadual Aset Tetap


Cara Penyediaan
1. Gunakan MS Excel dan buat jadual seperti contoh diatas.

2  Masukkan semua maklumat yang boleh didapati dari dalam invoice, bil, atau apa-apa dokumen yang berkaitan dengan pembelian aset.

3. Letak Nama syarikat anda bekerja diatas dan juga tahun berakhir jadual aset tetap tersebut.

4. Gunakan formula didalam excel untuk mengira susut nilai.

5. Jangan lupa - sebaiknya, jadual aset tetap dibuat secara berasingan, gunakan worksheet excel yang lain tetapi didalam file yang sama.


6. Terakhir, buat rumusan jadual aset tetap anda menggunakan contoh dibawah.


Selesai, Sekian Terima Kasih

Wednesday, July 27, 2016

Mengenal Pasti Perbelanjaan dan Penggunaan Akaun Yang Tepat (Bahagian 2)
Mengenal Pasti Perbelanjaan dan Penggunaan Akaun Yang Tepat (Bahagian 2)

Bagi bahagian kedua, saya hanya menggunakan istilah biasa dalam bahasa Inggeris untuk memudahkan penulisan saya. Berikut adalah beberapa lagi contoh transaksi dalam perbelanjaan seharian sebuah syarikat.


Tuesday, July 26, 2016

Mengenal Pasti Perbelanjaan dan Penggunaan Akaun Yang Tepat (Bahagian 1)Mengenal Pasti Perbelanjaan & Penggunaan Akaun Yang Tepat (Bhgn 1)

Pemilihan akaun yang akan digunakan untuk merekod dokumen yang diterima seperti Bil dan Invoice adalah sangat penting.

Kenapa Penting??
1. Silap rekod akan menyebabkan pengurusan salah membuat keputusan. (Misleading)
2. Perbelanjaan yang dibenarkan untuk tolakan cukai (Tax Deductible) tidak dapat ditolak cukai (add back)
3. Integriti sebagai seorang akauntan akan musnah kerana kesilapan yang material.


Langkah-Langkah yang perlu diambil
1. Perhatikan bil/invoice dengan teliti.
2. Kenal pasti jenis perbelanjaan yang berlaku.
3. Elakkan membuat andaian (assumption).
4. Dapatkan bantuan senior atau juru audit untuk consultation.


Berikut adalah contoh perbelanjaan biasa bagi sesebuah syarikat. Ingat! pastikan anda mahir dengan konsep akruan/accrual untuk memudahkan hidup anda di masa depan.


Setelah itu, pastikan kedudukan belanja didalam akaun untung rugi / profit and loss.


Dan yang terakhir, jangan lupa catatan bergu untuk merekod belanja yang masih belum dibayar menggunakan prinsip akruan / accrual.

Harap dapat difahami. Nantikan bahagian ke-2