Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Sunday, November 18, 2018

MAKLUMAN PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA

Pembayar Cukai Yang Dihormati,

MAKLUMAN PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA

Program ini diperkenalkan oleh Kerajaan dalam Bajet 2019 pada 2 November 2018 untuk menggalakkan orang ramai melapor secara sukarela pendapatan yang belum atau kurang dilapor sebelum ini. 

2. Program khas ini dibuka kepada semua pembayar cukai. Tuan/Puan boleh mengambil peluang ini jika: 

  i. Tidak pernah berdaftar sebagai pembayar cukai
  • Hadir ke mana-mana pejabat LHDNM untuk mendaftar sebagai pembayar cukai atau melalui sistem e-Daftar
   di Portal Rasmi LHDNM
  • Kemukakan Borang Nyata untuk melapor pendapatan yang berkaitan
  ii. Telah berdaftar tetapi belum melaporkan pendapatan
  • Kemukakan Borang Nyata untuk melapor pendapatan bagi tahun-tahun taksiran yang belum dilaporkan
  iii. Telah kemukakan Borang Nyata tetapi tidak melaporkan dengan betul
  • Tulis surat atau e-mel untuk melapor pendapatan / keuntungan pelupusan aset yang sebenar
  iv. Belum menyetemkan surat cara
  • Kemukakan surat cara yang belum disetemkan untuk penyeteman

3. Pengakuan sukarela yang dibuat dalam tempoh program ini akan diterima secara suci hati tanpa pertanyaan lanjut daripada pihak LHDNM. Tuan/Puan juga akan menikmati pengurangan kadar penalti istimewa (kadar asal 100% hingga 300%) seperti di bawah:


Tempoh Pengakuan SukarelaKadar PenaltiBayaran pada atau sebelum
03/11/2018 - 31/03/201910%01/04/2019
01/04/2019 - 30/06/201915%01/07/2019


4. Maklumat berkenaan program khas ini boleh diakses melalui Portal Rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my seperti pautan di bawah:5. Maklumat lanjut juga boleh diperoleh di pejabat LHDNM berdekatan atau hubungi Hasil Care Line di talian 1-800-88-5436. 

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"BERSAMA MEMBANGUN NEGARA"

Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia