Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Wednesday, January 15, 2020

Nota Debit & Kredit (Debit & Credit Note)Nota Debit & Kredit (Debit & Credit Note)

Nota debit ataupun kredit diberikan oleh
sesebuah perniagaan jika berlakunya
kesilapan didalam invoice yang tidak
dibatalkan.

Contoh kesilapan yang biasa dibuat
adalah kesilapan kuantiti, harga atau
jenis barang itu sendiri.
Oleh yang demikian, jika invoice
yang asal yang dikeluarkan tidak 
dibatalkan, peniaga boleh membuat
pembetulan melalui nota debit atau kredit.

Nota debit atau kredit ini boleh
dikeluarkan oleh mana-mana pihak
yang menjumpai kesilapan, sama ada
pembeli ataupun penjual. 
Sumber rujukan yang penting dalam
membuat pembetulan adalah dengan
merujuk kepada harga quotation ataupun
harga pada purchase order (P.O).

Nota debit atau kredit yang dikeluarkan
perlulah dibuktikan kesilapan dan juga
perlu direkod oleh kedua-dua pihak
pembeli dan pembekal.

Gunakan Nota Debit atau Kredit untuk :
1. Membatalkan invoice yang salah.
2. Menambah atau mengurangkan kuantiti yang salah.
3. Menambah atau mengurangkan harga jualan atau belian yang salah.
4. Kesalahan pada mana-mana kiraan..


Rujuk gambar dibawah untuk kesan nota debit dan kredit kepada sesebuah perniagaan.


Monday, January 13, 2020

Beza Sales Order dan Purchase Order


Beza Sales Order dan Purchase Order

Assalamualaikum WBT dan Salam sejahtera

Hari ini izinkan saya berkongsi perbezaan utama untuk tajuk diatas.

1. Sales order dikeluarkan selepas syarikat mendapat purchase order daripada pembeli. Mereka selalunya mengkehendaki supaya pembeli membayar penuh harga barang sebelum penghantaran dibuat.

2. Sales order juga kadangkala bertindak sebagai purchase order bagi syarikat-syarikat yang tidak mengeluarkan purchase order. Sales order ini perlu ditandatangan sebagai bukti tempahan barang daripada pembekal.

3. Sales order juga kadangkala menggantikan quotation, tapi bukan pada setiap masa,

Sekian.

Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 5 - Invoice Pembelian (Purchase Invoice)


Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 5 - Invoice Pembelian (Purchase Invoice)

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Ini adalah sambungan dari bahagian 4.

Kita berkongsi sedikit tentang Purchase Invoice. Biasanya, ia hanya dipanggil invoice tetapi ada juga yang dipanggil tax invoice, yang mempunyai elemen cukai.

Invoice dihantar terus ke pejabat pembeli, terutamanya bahagian finance patut menerima invoice ini. Invoice yang dihantar perlulah sekurang-kurangnya mempunyai maklumat seperti didalam rajah.

Invoice juga sebaiknya perlulah diletak didalam sampul sewaktu penghantaran untuk melindungi maklumat-maklumat sulit seperti harga dan kuantiti.

Untuk simpanan rekod yang sempurna, semua dokumen berkaitan dengan pembelian dari suatu invoice perlulah dikepilkan bersama-sama, bermula daripada purchase request, quotation, purchase order, delivery order dan juga invoice.

Setelah sempurna semua dokumen, maka barulah finance department boleh membuat bayaran untuk terma pembelian selepas barang tiba.


Apabila direkod kedalam sistem, pada kebiasaanya anda akan mendebitkan akaun belanja, belian dan juga akan mengkreditkan pemiutang perniagaan. 


Sekian.Tuesday, January 7, 2020

Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 4 - Pesanan Penghantaran (Delivery Order)


Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 4 - Pesanan Penghantaran (Delivery Order)

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Ini adalah sambungan dari bahagian 3.

Kali ini membincangkan tentang delivery order atau pesanan penghantaran.


Diatas adalah contoh dokumen delivery order, dan maklumat-maklumat yang perlu disertakan.

Delivery order menjadi bukti bagi penghantaran yang telah dibuat oleh pembekal kepada pembeli.

Delivery order juga tidak akan memaparkan harga barang yang dibeli untuk tujuan keselamatan.

3 salinan minimum perlu disediakan oleh pembekal, salinan original kepada pembeli, salinan kedua ialah untuk rekod penghantar atau supply chain office, dan salinan ketiga adalah untuk finance dept.

Pada amnya, delivery order akan direkod kedalam sistem dan akan meningkatkan kiraan stok, jika berkenaan dengan stok. Namun begitu, nilai pemiutang tidak akan meningkat selagi invoice pembelian tidak direkod.

Sekian,

Monday, January 6, 2020

Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 3 - Pesanan Pembelian (Purchase Order)


Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 3 - Pesanan Pembelian (Purchase Order)


Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Ini adalah sebahagian daripada siri-siri dokumen lengkap syarikat.

Sambungan dari bahagian ke-2.

Setelah selesai urusan memilih pembekal yang sesuai, maka syarikat akan mengeluarkan arahan untuk membuat pesanan pembelian atau purchase order (P.O).

P.O. tersebut akan dilengkapkan dengan butiran seperti dilampiran dibawah.

Purchase order juga adalah antara dokumen paling penting dalam pembelian. Jika P.O. telah dikeluarkan kepada pembekal, dan pembekal telah menyediakan barangan atau khidmat yang dikehendaki, P.O. tersebut sukar untuk dibatalkan, dan kemungkinan anda akan dikenakan tindakan jika anda tidak mahu membatalkannya.

Didalam banyak sistem perakaunan, P.O. boleh dibuat didalam sistem. Namun begitu, P.O tidak akan mendatangkan kesan pada rekod perakaunan kerana masih belum ada perubahan pada stok ataupun hutang.

Sekian.

Sunday, January 5, 2020

Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 2 - Sebutharga Pembelian (Purchase Quotation)


Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 2 - Sebutharga Pembelian (Purchase Quotation)


Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Ini adalah sebahagian daripada siri-siri dokumen lengkap syarikat.

Sebutharga pembelian selalunya tidak disediakan melalui borang. Kebanyakkannya hanyalah melalui e-mel atau text message kepada pembekal agar mereka memberikan anda sebutharga (quotation).

Pada kebiasaanya, minimum sebutharga yang patut anda dapatkan adalah daripada tiga (3) pembekal. Ini akan dapat memberikan pilihan kepada syarikat untuk menentukan ;

1. Kesesuaian produk.
2. Harga.
3. Kuantiti yang boleh dibekal
4. Reputasi
5. Terma ( C.O.D atau hutang)
6. Penghantaran (Self pickup atau delivery by pembekal) dan lain-lain faktor.

Selepas menentukan pembekal yang sesuai, langkah seterusnya adalah mengeluarkan Pesanan Belian (Purchase Order atau P.O).

Nantikan penjelasan tentang P.O. dalam entry seterusnya.

Sekian.

Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 1 - Permohonan Pembelian (Purchase Requsition)


Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 1- Permohonan Pembelian (Purchase Requsition)

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Pada kali ini, saya ingin memulakan siri-siri pendek bagi dokumen perakaunan untuk tujuan kefahaman dan latihan.

Dokumen-dokumen yang saya akan lampirankan adalah sebahagian daripada pelbagai dokumen yang perlu disediakan.

Bahagian 1 - Permohonan Pembelian (Purchase Requsition)


Contoh dokumen ringkas didalam rajah

Borang ini digunakan untuk membuat permohonan pembelian bagi apa-apa keperluan syarikat.

Borang yang telah lengkap diisi akan ditanda tangan dan diserahkan kepada pengurusan untuk tujuan kelulusan dan pembelian.

Umumnya, apabila permohonan dibuat, pemohon telah mengenalpasti anggaran harga dipasaran. Ini akan membantu pihak kewangan syarikat membuat budget untuk permohonan tersebut.

Permohonan ini selalunya boleh direkod kedalam sistem kewangan, akan tetapi, ianya tidak memberikan impak terhadap REKOD KEWANGAN, dan tiada perubahan akan berlaku keatas untung, rugi, aset atau belanja.

Oleh yang demikian, kebanyakan syarikat tidak merekod permohonan pembelian kedalam sistem perakaunan, kecuali jika sistem perakaunan tersebut mempunyai kapasiti untuk merekod dokumen ini.

Sekian.
ASB Dividen 2019? Masih berbaloikah?


ASB Dividen 2019? Masih berbaloikah?

Assalamualaikum & Selamat Sejahtera

Hari ini ingin saya berkongsi sedikit sebanyak tentang pelaburan ASB.

Tahun berakhir 2019 menyaksikan dividen dan bonus rendah bagi pelabur ASB.

Umumnya, jika anda membuat pelaburan dengan simpanan sendiri, ianya masih relevan.

Namun jika anda membuat pinjaman untuk membuat pelaburan, ianya mungkin akan membebankan anda. Jumlah pulangan dividen adalah kurang daripada jumlah ansuran yang anda perlu bayar dalam setahun.

Ianya mungkin akan menjadi faktor utama berkurangnya penambahan pelaburan baru melalui saluran pinjaman, akibat kerisauan kerugian yang akan dialami dalam jangka panjang oleh pelabur.

Sekian.