Saturday, October 2, 2021

Kaedah Merekod Petty Cash bersama Jadual Bulanan

 Kaedah Merekod Petty Cash bersama Jadual Bulanan

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Mari belajar untuk merekod petty cash

dengan tiga (3) langkah mudah.

1. Kumpulkan semua baucer bayaran (payment voucher)

    yang dibuat melalui petty cash.

2. Bina senarai lengkap bayaran-bayaran petty cash.

3. Merekod bayaran petty cash ke dalam akaun.


1. Kumpulkan

a) Pastikan rekod petty cash disimpan dalam satu file.

b) Nama penerima dan baki bayaran direkodkan.

c) Jika mempunyai lebih dari satu petty cash, asingkan.


2, Buna senarai atau jadual seperti dalam rajah dibawah.


3. Rekod bayaran kedalam akaun (bagi penggunaan manual)

a) Jika anda tidak merekodkan bayaran petty cash secara individu

   melalui, baucer bayaran satu-persatu, anda boleh merekod secara

   terkumpul dengan merujuk rajah diatas.

Anda boleh terus menggunakan catatan bergu didalam catatan jurnal

dengan mendebitkan semua belanja dan kredit petty cash.


Sekian.

Perbezaan Hutang Ragu Dan Hutang Lapuk

 Perbezaan Hutang Ragu Dan Hutang Lapuk Assalamualaikum WBT & Selamat Sejahtera Mari kita pelajari perbezaan hutang ragu dan lapuk. Huta...