Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Thursday, March 29, 2018

Cukai pendapatan untuk Gaji Pemilik Syarikat Milikan Tunggal (Sole Proprietorship) dan PerkongsianCukai pendapatan untuk Gaji Pemilik Syarikat Milikan Tunggal (Sole Proprietorship)/Perkongsian


Adakah anda tahu, bahawa gaji yang dibayar oleh pemilik syarikat milikan tunggal dan perkongsian kepada diri mereka sendiri tidak membantu dalam mengurangkan cukai terkumpul yang perlu dibayar.

Gaji pemilik perlulah ditambahkan semula dalam pengiraan cukai pendapatan bagi pemilik jenis ini. Kerana gaji pemilik adalah dikira sebagai ambilan.

Oleh itu, sila berhati-hati dalam menyediakan akaun anda. Pastikan anda tidak tersilap dalam meletakkan perbelanjaan 


PERNIAGAAN DAN PERKONGSIAN
PENGENALAN
Keuntungan yang diperolehi daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion adalah merupakan pendapatan yang layak dikenakan cukai.
Perniagaan terdiri daripada:
 • Milikan Tunggal /Bekerja Sendiri
  • Individu yang menjalankan perniagaan secara perseorangan
 • Perkongsian
  • Meliputi sebarang bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak bagi menyatukan hak, kuasa, tenaga kerja atau kemahiran dalam menjalankan perniagaan dan mewujudkan perkongsian keuntungan. Perkongsian mungkin wujud di antara :
   • Individu-individu
   • Dua syarikat
   • Individu dan syarikat
   • Individu dan pemegang amanah bagi sesuatu penyelesaian
Contoh Perniagaan :
 • Perniagaan runcit
 • Perniagaan jualan langsung
 • Pertanian dan penternakan
 • Perniagaan gerai
 • Klinik, firma guaman atau lain-lain pengamal professional
 • Bidang penulisan dan lakonan
 • Broker Saham
TANGGUNGJAWAB
 • Mendaftar sebagai pembayar cukai apabila telah memulakan perniagaan - Daftar Fail
 • Mendapatkan Borang Nyata Cukai Pendapatan dari cawangan LHDNM yang berhampiran (jika belum terima)
 • Melengkapkan Borang B (Milikan Tunggal) dan Borang P (Perkongsian)
 • Menyediakan penyata akaun dan penyata lain-lain pendapatan seperti penyata sewa dan penyata komisen
 • Mendapatkan ejen cukai bertauliah untuk penyediaan akaun (jika perlu)
 • Merujuk dokumen sokongan seperti resit insurans nyawa, resit derma, resit buku, resit zakat untuk tujuan tuntutan potongan, pelepasan dan rebat
 • Merujuk Nota Penerangan sebagai panduan - nota penerangan Borang B / nota penerangan Borang P
 • Maklumat tambahan perkongsian
  • Ahli Kongsi Utama bertanggungjawab untuk mengisi Borang P dan menyediakan CP30 untuk setiap ahli kongsi- Borang CP30
  • CP30 menunjukkan agihan pendapatan (keuntungan/kerugian) kepada ahli-ahli kongsi
  • Setiap ahli kongsi perlu melaporkan penerimaan pendapatan daripada perkongsian di dalam Borang B masing-masing
  • Ahli Kongsi Utama juga bertanggungjawab maklumkan LHDNM secara bertulis sekiranya perkongsian tamat/ditukar kepada Milikan Tunggal/Syarikat Sendirian Berhad
 • Suami dan isteri perlu mengisi Borang Nyata Cukai Pendapatan secara berasingan
 • Mengira sendiri cukai pendapatan
 • Menyemak dan TANDATANGAN Borang Nyata yang telah lengkap diisi
 • Menghantar Borang Nyata Cukai Pendapatan pada tarikh yang telah ditetapkan
 • Dokumen sokongan seperti rekod perniagaan, CP30 dan resit tuntutan tidak perlu dikemukakan
 • Menyimpan semua rekod perniagaan dan dokumen sokongan untuk potongan, pelepasan serta rebat selama 7 tahun
 • Rekod perniagaan meliputi penyata akaun untung rugi, kunci kira-kira perniagaan serta rekod jualan, belian, stok resit, bil dan penyata bank
 • Tarikh akhir penghantaran Borang B dan Borang P ialah pada atau sebelum 30 Jun
 • Tarikh akhir pembayaran baki cukai (jika ada) ialah pada atau sebelum 30 Jun
 • Mematuhi arahan bayaran ansuran (CP500) Skim Ansuran CP500
PENDAPATAN KASAR PERNIAGAAN
Pendapatan kasar perniagaan termasuk :
 • Penerimaan tunai bagi barang-barang yang dijual atau perkhidmatan yang diberikan
 • Semua hutang yang terbit daripada barang-barang yang dijual dan perkhidmatan yang diberikan
 • Penerimaan berupa barangan
 • Hutang lapuk perniagaan yang pulih
 • Pampasan insurans yang diterima berhubung dengan kerugian perniagaan
 • Pengeluaran atau pengambilan stok dagangan untuk kegunaan sendiri
PENDAPATAN LARASAN DARI SUMBER PERNIAGAAN
Ditentukan daripada pendapatan kasar ditolak perbelanjaan berikut :
 • Perbelanjaan perniagaan dibenarkan
 • Perbelanjaan khusus yang dibenarkan
 • Potongan perbelanjaan dua kali di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967
 • Elaun Eksport
PERBELANJAAN PERNIAGAAN
Dibenarkan
Tidak Dibenarkan
Perbelanjaan yang dilakukan di dalam menghasilkan pendapatan
Contoh:
 • Bayaran Upah/Gaji
 • Bayaran KWSP
 • Sewa premis perniagaan
 • Faedah pinjaman perniagaan
 • Perbelanjaan pembaikan ke atas premis dan kenderaan yang digunakan untuk perniagaan
Perbelanjaan bagi tujuan persendirian

Contoh:
 • Manfaat kediaman
 • Bayaran bil telefon
Perbelanjaan pembelian aset peribadi
Contoh :
 • Pembelian kereta peribadi
 • Pembelian Perabot
Perbelanjaan permulaan
Contoh :
 • Belanja penubuhan perniagaan
 • Perbelanjaan pengiklanan
PERBELANJAAN KHUSUS YANG DIBENARKAN
Di antara perbelanjaan khusus yang dibenarkan sebagai tolakan ialah :
 • Perbelanjaan majikan atas peralatan untuk membantu pekerja kurang upaya (OKU)
 • Perbelanjaan bagi penerbitan dalam Bahasa Kebangsaan
 • Sumbangan kepada perpustakaan
 • Perbelanjaan mengadakan perkhidmatan, kemudahan awam dan sumbangan kepada Badan Amal atau Projek Awam
 • Perbelanjaan majikan bagi penyediaan dan penyelengaraan Pusat Asuhan Kanak-Kanak untuk manfaat pekerja
 • Perbelanjaan majikan bagi penyediaan kumpulan muzik atau kebudayaan
 • Perbelanjaan menaja aktiviti kesenian dan kebudayaan
ELAUN MODAL
Diberi tolakan daripada pendapatan perniagaan sebagai ganti kepada perbelanjaan susutnilai bagi pembelian aset yang digunakan di dalam perniagaan
 • Contoh aset yang digunakan di dalam perniagaan ialah kereta, mesin, alat pejabat, perabot dan komputer
 • Syarat yang melayakkan tuntutan elaun modal ialah :
  • Menjalankan perniagaan
  • Membeli aset perniagaan
  • Aset digunakan di dalam perniagaan dan
  • Tuan punya aset
 • Kadar elaun adalah bergantung kepada jenis aset tetap yang digunakan
 • Jenis dan Kadar Elaun Modal ialah :
JENIS ELAUN
JENIS ASET
KADAR (%)
Elaun Permulaan
Semua jenis aset
20 %
Elaun Tahunan
Kenderaan Bermotor dan Jentera Berat
20 %
Loji dan Jentera
14 %
Peralatan Pejabat, Perabot dan Lekapan
10 %
Komputer
40 %

Wednesday, March 28, 2018

Kadar Cukai Pendapatan Bagi SyarikatKadar Cukai Pendapatan Bagi SyarikatTahun Taksiran 2017:
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
  • RM500,000 yang pertama
  • Baki Seterusnya
18%
24%
 • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
24%
Tahun Taksiran 2016:
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
  • RM500,000 yang pertama
  • Baki Seterusnya
19%
24%
 • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
24%
Tahun Taksiran 2009 hingga 2015:
 • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
  • RM500,000 yang pertama
  • Baki Seterusnya
20%
25%
 • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
25%
Tahun Taksiran 2008:
  • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
   • RM500,000 yang pertama
   • Baki Seterusnya
  20%
  26%
  • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
  26%
  Tahun Taksiran 2007:
   • Syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
    • RM500,000 yang pertama
    • Baki Seterusnya
   20%
   27%
   • Syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta
   27%

   Sumber : LHDN

   Daftar & Bayar Cukai Pendapatan untuk Tahun 2017 - Pemastautin (Sebelum 30 April 2018)


   Daftar & Bayar Cukai Pendapatan untuk Tahun 2017 - Pemastautin (Sebelum 30 April 2018)

   Assalamualaikum & Salam Sejahtera


   Bila masuk sahaja bulan april, kebanyakkan orang akan mula membuat persiapan akhir untuk mengisytiharkan pendapatan bercukai kepada LHDN.

   Bulan ini adalah bulan yang paling digemari oleh sesetengah, namun juga kurang disenangi oleh sesetengah yang lain. Kenapa? Selepas mengisytiharkan pendapatan kita, barulah kita tahu bahawa kita perlu membayar cukai ataupun tidak. 

   Bagi mereka yang membuat bayaran secukupnya melalui Potongan Cukai Berkala (PCB) setiap bulan daripada gaji mereka, ini bukanlah masalah besar, namun bagi mereka yang tidak, cukai akan menjadi suatu perkara yang amat berat.

   Oleh yang demikian, pastikan anda membuat bayaran PCB bagi mengelakkan tekanan perasaan disetiap bulan April tahun mendatang.

   Bukan sahaja PCB, zakat yang telah dipotong dari gaji anda juga boleh ditolak dengan cukai perlu bayar. Namun demikian, menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan potongan zakat anda dicarum oleh majikan. Terdapat permasalahan dimana zakat telah ditolak tetapi tidak dibayar kepada Pusat-pusat Zakat. Akibatnya, anda tidak mempunyai rekod bayaran zakat dan akan merumitkan pengiraan cukai anda.


   TIDAK MAHU MENDAFTAR CUKAI KERANA GAJI RENDAH DAN SEWAKTU DENGANNYA


   Mendaftar cukai pendapatan adalah perkara yang mustahak. Walaupun mungkin anda tidak perlu membayar cukai buat masa ini, tetapi dimasa hadapan anda perlu membayarnya kerana mungkin ada kenaikan gaji.

   Jika anda telah bekerja selama 5 tahun dan tidak pernah mendaftar, tetapi pada tahun seterusnya anda ingin melaporkan pendapatan kepada LHDN, anda akan diminta memberi maklumat untuk tahun-tahun dimana cukai anda tidak dilaporkan. Proses ini amatlah membuang masa dan rumit. Bayangkan kerana anda terpaksa mencari rekod-rekod slip gaji anda sebelum ini.

   Sebaiknya, teruslah mendaftar apabila anda mula bekerja. Walaupun anda tidak bekerja dalam tahun-tahun tertentu, letak sahaja angka pendapatan "0". Ini lebih baik daripada langsung tidak membuat pengisytiharan pendapatan.

   Gunakan link ini untuk mendaftar :


   PELEPASAN CUKAI TAHUN 2017
   Berikut adalah jenis pelepasan yang diberikan oleh LHDN

   Bil.
   Jenis Potongan Individu
   Amaun (RM)
   1
   Individu dan saudara tanggungan
   9,000
   2
   Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga ibu bapa ( Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)
   ATAU
   Ibu dan Bapa 
   Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu 
   Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa
   5,000 (Terhad)

   ATAU
   3,000 (Terhad)
   3
   Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya, suami/isteri, anak atau ibubapa yang kurang upaya)
   6,000 (Terhad)
   4
   Individu Kurang Upaya
   6,000
   5
   Yuran Pendidikan (Sendiri) :
   (i) Peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi; 
   (ii) Peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian
   7,000 (Terhad)
   6
   Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak)
   6,000 (Terhad)
   7
   Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak)
   500 (Terhad)
   8
   Gaya Hidup : 
   (i) Pembelian buku, jurnal, majalah, suratkhabar bercetak dan penerbitan (selain bahan bacaan terlarang) untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak; 
   (ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak; 
   (iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak; dan 
   (iv) Bayaran langganan internet
   2,500
   (Terhad)
   9
   Pembelian peralatan penyusuan
   1,000 (Terhad)
   10
   Yuran penghantaran anak ke Pusat Asuhan Kanak-Kanak atau Pra-sekolah
   1,000 (Terhad)
   11
   Tabungan bersih dalam skim SSPN (Jumlah simpanan dalam tahun 2017 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2017)
   6,000 (Terhad)
   12
   Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri
   4,000 (Terhad)
   13
   Suami/Isteri kurang upaya
   3,500
   14
   Anak di bawah umur 18 tahun
   2,000
   15
   Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)
   2,000
   16
   Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
   (i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).
   (ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
   (iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

   8,000
   17
   Anak Kurang upaya
   6,000
   Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
   18
   Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji
   6,000 (Terhad)
   19
   Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.
   3,000 (Terhad)
   20
   Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji
   3,000 (Terhad)
   21
   Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
   250 (Terhad)