Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Wednesday, February 21, 2024

SPM Tingkatan 4 - Pengguna Penyata Kewangan

SPM Tingkatan 4 - Pengguna Penyata Kewangan

Terdapat dua (2) kategori pengguna penyata kewangan.
  1. Pengguna Dalaman (Internal User)
  2. Pengguna Luaran (External User)
Pengguna Dalaman adalah pengguna dari pihak syarikat itu 
sendiri. Antaranya adalah

1. Pemilik Perniagaan.

    a) Mahu mengetahui prestasi syarikat.
    b) Membuat keputusan (decision making) berkaitan.

2. Pengurusan.

    a) Merancang aktiviti syarikat.
    b) Membuat kawalan dalaman (Internal Control)
    c) Menjadikan laporan penyata kewangan sebagai rujukan.

3. Pekerja

    a) Memastikan syarikat berupaya membayar gaji atau upah yang 
        dijanjikan.
    b) Mengetahui kestabilan syarikat.


Pengguna Luaran datang dari pihak yang mempunyai 
kepentingan terhadap syarikat, iaitu

1. Agensi Kerajaan 

    a) memastikan pematuhan piawaian perakaunan.
    b) memastikan laporan berkaitan dengan cukai adalah tepat.

2. Pihak Bank

    a) membuat pertimbangan untuk memberikan pinjaman 
        perniagaan.

3. Pembekal.

    a) memastikan syarikat mempunyai keupayaan untuk 
        membayar hutang dari kredit yang diberikan.

4. Pelabur

    a) mengetahui prestasi syarikat dan mempertimbangkan 
        risiko dalam pelaburan.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.