Monday, 16 July 2018

Jadual Perbelanjaan Prabayar / Prepayment Expenses Schedule dan Kesan


Jadual Perbelanjaan Prabayar / Prepayment Expenses Schedule


Jadual perbelanjaan prabayar ini disediakan untuk membantu kita merekodkan perbelanjaan tahunan yang dikenakan dengan adil pada setiap bulan. Ini mengelakkan daripada hanya satu bulan terpaksa menanggung perbelanjaan yang tinggi dan tiada perbelanjaan pada bulan-bulan yang lain.

Anda boleh gunakan contoh dibawah untuk rujukan.

Kesan penggunaan pada P&L bulanan :Harap dapat membantu anda 

Sekian

Jadual Caruman Skim Insurans Pekerja (Employee Insurance Scheme) - PERKESO

Jadual Caruman Skim Insurans Pekerja (Employee Insurance Scheme) - PERKESO Sumber : https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/eis-registra...