Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Wednesday, May 15, 2024

SPM Tingkatan 4 - Entiti Perniagaan

  

SPM Tingkatan 4 - Entiti Perniagaan

A. Milikan Tunggal (Sole-Proprietorship)

 1. Bilangan Pemilik - Seorang
 2. Modal - Disumbangkan oleh pemilik
 3. Tanggungan Liabiliti - Tidak Terhad
 4. Agihan Untung/Rugi - Milik penuh pemilik.
 5. Undang-undang yang terlibat - Akta Pendaftaran Perniagaan.

B. Perkongsian (Partnership)

 1. Bilangan Pemilik - 
  • (2 hingga 20 orang untuk perkongsian biasa)
  • (2 hingga 50 orang untuk perkongsian profesional)
 2. Modal - Disumbangkan oleh pekongsi.
 3. Tanggungan Liabiliti - Tidak Terhad
 4. Agihan Untung/Rugi - Mengikut perjanjian perkongsian,
 5. Undang-undang yang terlibat - Akta Perkongsian 1961.

C. Syarikat Berhad (Limited Company)

 1. Bilangan Pemilik - 
  • (2 hingga 50 orang untuk Sendirian Berhad)
  • (2 hingga tiada had  untuk Awam Berhad)
 2. Modal - Melalui terbitan syer dan langganan syer.
 3. Tanggungan Liabiliti - Liabiliti Terhad
 4. Agihan Untung/Rugi - Melalui agihan dividen dan bonus syer,
 5. Undang-undang yang terlibat - Akta Syarikat 2016.

D. Koperasi (Co-operative)

 1. Bilangan Pemilik - 50 sehinggan tiada maksimum ahli.
 2. Modal - Fi masuk dan syer anggota koperasi.
 3. Tanggungan Liabiliti - Liabiliti Terhad
 4. Agihan Untung/Rugi - Melalui agihan dividen.
 5. Undang-undang yang terlibat - Akta Koperasi 1993.