Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Sunday, May 31, 2015

Liabiliti (Liability)
Liabiliti

Liabiliti adalah tanggungan hutang yang terhasil daripada usaha untuk mendapatkan aset (capital expenditure) dan menjana hasil (revenue expenditure). Ini berlaku apabila aset dibeli dan perbelanjaan syarikat dilakukan secara berhutang.

Contoh mudah,
Syarikat ABC merupakan pengedar buah-buahan segar. Van syarikat dibeli secara sewa-beli dengan bank manakala, perbelanjaan untuk menghantar buah-buahan di luar bandar dilakukan dengan perkhidmatan kurier.
Kesimpulan, dapat diketahuai bahawa,
Pembelian Van tersebut adalah perbelanjaan aset (capital expenditure).
Penghantaran oleh pihak ke-3, iaitu secara kurier adalah perbelanjaan hasil (revenue expenditure).
Hutang yang terhasil daripada perlakuan ini dipanggil Liabiliti.

Seperti Aset, Liabilit terbahagi kepada 2,

Liabiliti Semasa
Hutang yang dijangka diselesaikan tidak melebihi 1 tahun.

Contoh;
Tunggakan dan Akruan
Overdraf Bank
PemiutangLiabiliti Jangka Panjang
Hutang yang dijangka diselesaikan lebih dari satu tahun.

Contoh;
Pinjaman jangka panjang.

Gunakan contoh sama seperti didalam aset untuk melihat kedudukan liabiliti didalam kunci kira-kira (balance sheet)
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.