Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Sunday, October 21, 2018

Merekod Perbelanjaan Prabayar (Prepayment Expenses)

Merekod Perbelanjaan Prabayar (Prepayment Expenses)

Pada kali ini, kita melihat bagaimana untuk kita membuat rekod prabayar yang sering berlaku dalam kehidupan kita seharian. Biasanya, kita akan membuat bayaran secukupnya untuk sesuatu perbelanjaan, namun, kadangkala apabila kita tidak mempunyai masa secukupnya, atau mungkin sangat sibuk dengan perkara yang lain, kita membuat bayaran lebih daripada yang dibilkan.

Perlulah diketahui, pembayaran yang lebih itulah dikenali sebagai prabayar, kerana kita telah membuat bayaran bagi perbelanjaan yang belum kita gunakan, atau yang belum dibilkan pada tempoh-tempoh tertentu.

Contoh 1 :
Syarikat ABC Sdn Bhd telah menerima invoice untuk sewa yang bernilai RM 5,000.00 untuk sewa bulan Januari 2018 bertarikh 10hb Jan 2018.

Oleh yang demikian kita merekod dahulu perbelanjaan menggunakan konsep akruan dengan catatan jurnal yang berikut :

DR. Sewa Premis - RM 5,000
CR. Sewa Terakru - RM 5,000

Kemudian, pada 12hb Januari 2018, Syarikat ABC telah membuat bayaran sebanyak RM 8,000 untuk sewa tersebut :

DR. Sewa Terakru - RM 5,000.00
DR. Sewa Terdahulu - RM 3,000.00
CR. Bank - RM 8,000.00

Pada bulan Febuari 2018, catatan jurnal am haruslah dibuat untuk mengeluarkan sewa terdahulu untuk dipindahkan ke akaun sewa terakru.

DR. Sewa Terakru - RM 3,000.00
CR. Sewa Terdahulu - RM 3,000.00

Beginilah kaedah yang harus digunapakai untuk merekod perbelanjaan terakru anda.
Jangan lupa untuk sentiasa membuat latihan bagi memantapkan kefahaman ada.

Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.