Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Monday, March 11, 2019

Trade Payables (Pemiutang Dagangan) VS Other Payables (Pemiutang Lain-Lain)


Trade Payables (Pemiutang Dagangan) 
VS 
Other Payables (Pemiutang Lain-Lain)

Kedua-dua jenis pemiutang ini selalunya diasingkan jika boleh. Terutamanya jika sistem perakaunan yang digunakan mampu untuk menampung keperluan pengguna dengan membuat 2 jenis akaun kawalan pemiutang.

Akan tetapi, namun begitu terdapat juga sistem yang hanya mempunyai satu akaun kawalan pemiutang iaitu pemiutang dagangan sahaja.

Oleh demikian, pengguna sistem terpaksa membuat pilihan antara mencampurkan kedua-duanya dibawah satu akaun kawalan, atau membuat rekod untuk pemiutang lain-lain dengan menggunakan catatan journal am.

Untuk menerangkan perbezaan antara kedua jenis pemiutang ini, kita akan mengambil contoh kedai runcit.

Pemiutang Dagangan
1. Pembekal untuk makanan.
2. Pembekal minuman
3. Pembekal bahan pencuci.
4. Pembekal alat-alat tulis.

Pemiutang lain-lain
1. Tenaga Nasional Berhad
2. Telekom Malaysia
3. Pemilik Kedai
4. Auditor, Ejen cukai dan Setiausaha syarikat.

Sementara itu, kemungkinan juga terdapat pemiutang yang serentak menjadi pemiutang dagangan dan lain-lain pada masa yang sama. Jika ini berlaku, tidak perlu membuat pecahan cukuplah sekadar memilih salah satu kumpulan diatas yang lebih dominant.

Ingat, jika anda mencampurkan kedua-dua pemiutang ini didalam satu kumpulan pemiutang, auditor anda perlu mengeluarkan pemiutang tersebut untuk direkodkan dengan betul. Ini bermakna anda perlu membetulkan juga rekod anda dan mungkin akan mengambil sedikit masa.

Sekian.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.