Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Tuesday, December 29, 2015

Susut Nilai Aset - Bahagian 2 (Kaedah Berkadar Terus/Garis Lurus)
Pengiraan Susut Nilai

Fokus kita kali ini adalah pada pengiraan pada kaedah Garis Lurus/Berkadar Terus.


Contoh :
Dua buah peralatan komputer dibeli oleh syarikat ABCD Sdn Bhd seperti berikut.
1. Komputer Lenovo AIO C350 bernilai RM 3,000 pada 15/1/2015
2. Printer Canon Laser Jet D5000 bernilai RM 5,500 pada 1/6/2015

Peratusan susut nilai ialah 33 %.

Kiraan adalah seperti rajah dibawahCatatan Jurnal untuk merekodkan susutnilai adalah seperti berikut :

Dt. Susut nilai - Komputer (akaun untung rugi)
Ct.     Peruntukan Susut Nilai - Komputer (akaun aset)

p/s nilai yang dimasukkan adalah jumlah nilai susut nilai tahunan aset tersebut.

PADA TAHUN TERAKHIR ASET DISUSUT NILAIKAN, NILAI BUKU ASET (NBV) MESTI DITAMATKAN PADA RM 1.00.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.