Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Monday, May 23, 2016

Merekodkan Pembelian Sewa-Beli (Hire Purchase)

Bagaimana Untuk Merekodkan Pembelian Aset Secara Sewa-Beli.?

Aset yang dibeli melalui kaedah sewa beli (hire purchase) perlu direkodkan kedalam kunci kira-kira (balance sheet).

Maklumat yang perlu di dapati dari Perjanjian Sewa-Beli (Hire Purchase Agreement) yang akan digunaka adalah seperti berikut:

1. Harga OTR (on-the-road) termasuk kos insurans, pendaftaran dan cukai jalan.
2. Jumlah yang dipinjam.
3. Interest Rate.
4. Tempoh pinjaman
5. Bayaran BulananDaripada Maklumat Di Dalam perjanjian sewa beli, anda boleh memudahkan kerja anda dengan menyediakan rumusan seperti dibawah.Rumusan ini memudahkan anda untuk merekod dan menyemak kerja anda. Selalunya juga, juru audit akan meminta jadual ini daripada anda untuk memudahkan mereka menyemak rekod anda.

DIBAWAH ADALAH CATATAN BERGU UNTUK MEREKOD SEWA BELI DIATAS.

Buat catatan Jurnal Untuk Pembelian Secara Sewa-Beli
Dr. Aset - Kenderaan Bermotor          RM 80,230.96
Dr. Faedah Sewa-Beli Tertunggak      RM 16,070.40
                                                              Cr. Pemiutang Sewa Beli           RM 88,070.40
                                                              Cr. Tunai                                    RM  8,230.96
(sewa-beli kenderaan bermotor)

Catatan Jurnal untuk merekodkan faedah Sewa-Beli Secara Akruan
Dr. Faedah Sewa-Beli                         RM 149.00
                                         Cr. Faedah Sewa-Beli Tertunggak RM  149.00

Dr. Pemiutang Sewa-Beli                   RM  816.00
                                          Cr. Akruan - Sewa-Beli                  RM  816.00
(faedah sewa-beli bagi bulan March 2013)


DIBAWAH ADALAH CONTOH BAGAIMANA KUNCI KIRA-KIRA PERLU DISEDIAKAN PADA SETIAP HUJUNG TAHUN

Harap anda dapat cuba dan berjaya.

Sekian, terima Kasih

TAMAT.

2 comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.