Tuesday, July 26, 2016

Mengenal Pasti Perbelanjaan dan Penggunaan Akaun Yang Tepat (Bahagian 1)Mengenal Pasti Perbelanjaan & Penggunaan Akaun Yang Tepat (Bhgn 1)

Pemilihan akaun yang akan digunakan untuk merekod dokumen yang diterima seperti Bil dan Invoice adalah sangat penting.

Kenapa Penting??
1. Silap rekod akan menyebabkan pengurusan salah membuat keputusan. (Misleading)
2. Perbelanjaan yang dibenarkan untuk tolakan cukai (Tax Deductible) tidak dapat ditolak cukai (add back)
3. Integriti sebagai seorang akauntan akan musnah kerana kesilapan yang material.


Langkah-Langkah yang perlu diambil
1. Perhatikan bil/invoice dengan teliti.
2. Kenal pasti jenis perbelanjaan yang berlaku.
3. Elakkan membuat andaian (assumption).
4. Dapatkan bantuan senior atau juru audit untuk consultation.


Berikut adalah contoh perbelanjaan biasa bagi sesebuah syarikat. Ingat! pastikan anda mahir dengan konsep akruan/accrual untuk memudahkan hidup anda di masa depan.


Setelah itu, pastikan kedudukan belanja didalam akaun untung rugi / profit and loss.


Dan yang terakhir, jangan lupa catatan bergu untuk merekod belanja yang masih belum dibayar menggunakan prinsip akruan / accrual.

Harap dapat difahami. Nantikan bahagian ke-2No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Asas SQL Accounting - Bahagian 2 - Maintain Supplier

Asas SQL Accounting Bahagian 2 - Maintain Supplier Maintain supplier digunakan untuk mencipta akaun ledger untuk pembekal  yang akan menjual...