Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Saturday, July 30, 2016

Jadual Aset Tetap (Fixed Asset Register) - DO IT YOURSELF

Kaedah menyediakan jadual aset tetap dengan mudah.

Kenapa kita perlu menggunakan jadual aset tetap?
1. Memudahkan pengiraan susut nilai bulanan/tahunan.
2. Menyemak baki Net Book Value/Nilai Buku pada hujung tahun.
3. Persiapan untuk audit pada setiap tahun berakhir.


Contoh Jadual Aset Tetap


Cara Penyediaan
1. Gunakan MS Excel dan buat jadual seperti contoh diatas.

2  Masukkan semua maklumat yang boleh didapati dari dalam invoice, bil, atau apa-apa dokumen yang berkaitan dengan pembelian aset.

3. Letak Nama syarikat anda bekerja diatas dan juga tahun berakhir jadual aset tetap tersebut.

4. Gunakan formula didalam excel untuk mengira susut nilai.

5. Jangan lupa - sebaiknya, jadual aset tetap dibuat secara berasingan, gunakan worksheet excel yang lain tetapi didalam file yang sama.


6. Terakhir, buat rumusan jadual aset tetap anda menggunakan contoh dibawah.


Selesai, Sekian Terima Kasih

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.