Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Wednesday, September 11, 2019

Pengurusan Jualan Secara ConsignmentPengurusan Jualan Secara Consignment

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Kali ini kita membincangkan tentang bagaimana anda menguruskan jualan anda secara consignment.

Kita melihat kepada aspek dokumentasi dan juga bagaimana merekod didalam sistem.

Pertama apabila membuat penghantaran barangan, anda perlu menyediakan Delivery Order (Nota Penghantaran) atau D/O kepada penerima. Anda boleh menggunakan D.O. yang bertulis tangan ataupun yang dicetak menggunakan komputer.

Pastikan jumlah kuantiti dan juga jenis barangan yang dihantar kepada pelanggan anda TEPAT dan pastikan juga D/O tersebut ditandatangan dan anda menyimpan salinan anda dengan baik.

Image result for delivery order

Apabila tiba masa untuk menerima bayaran, anda perlulah datang semula dan mengira semua stok anda dikedai tersebut. Mana-mana stok yang terjual dikira sebagai jualan anda kepada penerima stok dan mana-mana stok yang tidak terjual mungkin perlu anda ambil semula untuk digantikan dengan stok baru jika ianya telah rosak atau perlu dilupuskan.

Setelah mengetahui jumlah kuantiti dan barangan yang terjual, anda bolehlah mula mengeluarkan Sales invoice kepada pelanggan anda berdasarkan kuantiti yang TERJUAL SAHAJA. Oleh yang demikian, RETURN DELIVERY NOTE juga perlu disediakan untuk merekod stok yang anda bawa pulang.

Sekian.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.