Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Thursday, November 7, 2019

Merekod Pembelian Aset Tetap dan Alat Ganti (Fixed asset & spareparts)


Merekod Pembelian Aset Tetap dan Alat Ganti (Fixed asset & spareparts)

Salam Sejahtera

Kali ini kita melihat kepada kaedah merekod pembelian aset tetap dan alat ganti. Walaupun dibeli secara serentak, kedua-duanya tidak direkod didalam satu akaun.

Aset tetap perlulah direkod didalam akaun aset tetap. Manakala alat-alat ganti perlu direkod didalam akaun alat ganti dibawah kategori aset semasa.

Anda perlu menyediakan akaun alat ganti bagi mengelakkan campur aduk dengan akaun-akaun lain.

Apabila alat-alat ganti itu diguna pakai, nilai alat ganti didalam akaun tersebut perlulah dikeluarkan dan direkod didalam akaun perbelanjaan, contohnya akaun penyelenggaraan.

Ingat, alat ganti tidak seharusnya direkod sebagai aset tetap dan tidak harus disusutnilai bersama aset tetap.

Sekian.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.