Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Friday, September 9, 2022

Jadual Caruman Perkeso Dan SIP (Skim Insurans Pekerja) ****BERMULA 1 SEPTEMBER 2022****

 Jadual Caruman Perkeso Dan SIP (Skim Insurans Pekerja)


Makluman Kemas Kini Amaun Caruman 

bagi Akta 4 dan Akta 800 Selaras Dengan 

Peningkatan Had Siling Gaji

Bermula 1 September 2022, PERKESO akan menguat 

kuasakan had siling gaji baharu bagi maksud caruman 

daripada RM4,000 kepada RM5,000 sebulan. Amaun 

caruman yang terpakai bagi pekerja yang bergaji 

melebihi RM4,000 sebulan adalah seperti mana yang 

dinyatakan dalam Jadual Ketiga, Akta 4 dan 

Jadual Kedua, Akta 800. Bagi pekerja yang bergaji 

melebihi RM5,000 sebulan, amaun caruman adalah 

mengikut had siling RM5,000. 


Oleh itu, bayaran caruman bagi bulan September 2022 

dan seterusnya hendaklah dibuat oleh majikan mengikut 

pindaan had siling gaji baharu.Jadual Caruman Pekerja


https://www.perkeso.gov.my/images/dokumen/Kadar_Caruman_AKTA_4.pdfJadual Caruman Untuk SIP


https://www.perkeso.gov.my/images/dokumen/Kadar_Caruman_AKTA_800.pdf


Sumber : PERKESO


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.