Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Saturday, July 29, 2017

KWSP/EPF - Jenis pendapatan yang perlu dicarumkan


KWSP/EPF - Jenis pendapatan yang perlu dicarumkan


Berikut adalah pendapatan yang perlu di carumkan

 • Gaji
 • Bayaran bagi cuti rehat tahunan dan cuti sakit yang tidak digunakan
 • Bonus
 • Elaun
 • Komisen
 • Insentif
 • Tunggakan upah
 • Upah bagi cuti bersalin
 • Upah bagi cuti belajar
 • Upah bagi cuti separuh gaji
 • Bayaran-bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan atau sebaliknya


Pendapatan yang tidak perlu dicarumkan pula adalah seperti berikut ; 

 • Caj perkhidmatan
 • Bayaran kerja lebih masa
 • Ganjaran
 • Faedah persaraan
 • Faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara atau penamatan
 • Mana-mana elaun perjalanan atau nilai mana-mana konsesi perjalanan
 • Bayaran sebagai ganti notis penamatan perkhidmatan
 • Yuran Pengarah

Sila dowload takrifan untuk maklumat lanjut.


Terima Kasih


Sumber KWSP

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.