Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Sunday, November 5, 2017

Peruntukkan Hutang Ragu (Provision for Doubtful Debts)Peruntukkan Hutang Ragu (Provision for Doubtful Debts)


Peruntukkan Hutang Ragu (Provision for Doubtful Debts)

Peruntukkan hutang ragu berlaku apabila syarikat memperuntukkan atau membuat andaian bahawa sebahagian daripada hutang syarikat tidak dapat di kutip dan berkemungkinan menjadi hutang lapuk.

Hutang yang diragui ini, walaupun belum pasti menjadi hutang lapuk, tetapi ia diketepikan terutamanya oleh syarikat-syarikat yang berisiko menghadapi situasi ini.

Contoh :
Syarikat ABC mempunyai jumlah penghutang perniagaan sebanyak RM 200,000. Akan tetapi, daripada pengalaman dan maklumat yang ada, hanya 90% akan dapat dikutip pada tahun tersebut dimana, baki 10% akan menjadi hutang lapuk.

Oleh yang kerana demikian, peruntukkan hutang ragu ini dibuat untuk memberikan maklumat jelas mengenai kedudukan hutang syarikat.

Catatan jurnal untuk merekod perutukkan hutang ragu adalah seperti berikut;

Dr. Peruntukkan hutang ragu (untung rugi)     RM 20,000.00
                  Cr. Peruntukkan hutang ragu - Penghutang Perniagaan (kunci kira-kira)  RM 20,000.00
(Peruntukkan hutang ragu 10 % atas penghutang perniagaan)

Peruntukkan hutang ragu adalah salah satu daripada catatan jurnal am kerana ianya tidak melibatkan pergerakan tunai (cash). Manakala, didalam percukaian pula, peruntukkan hutang ragu ini tidak boleh ditolak cukai kerana ia bukanlah perbelanjaan yang nyata.

Namun begitu, jika syarikat tidak berminat untuk menyediakan peruntukkan hutang ragu, kaedah yang boleh digunakan ialah dengan mengenakan terma cash on delivery (COD) atau cash before delivery (CBD). Kedua kaedah ini membantu mengurangkan jumlah jualan secara kredit.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.