Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Saturday, December 16, 2017

Membuat Aset Tetap Sendiri

Membuat Aset Tetap Sendiri
Kali ini, kita ingin berdiskusi apakah yang terjadi apabila kita merancang untuk membina aset sendiri seperti komputer.

Pada kebiasaan, sebuah syarikat akan terus membeli barangan siap seperti komputer lengkap dari pembekal.

Namun, terdapat juga syarikat yang memilih untuk membina komputer mereka sendiri dengan membeli komponen komputer seperti monitor, harddisk, cd-drive, motherboard dan pelbagai aksesori komputer secara berasingan.

Konsep untuk merekod pembelian barangan ini untuk di rekod untuk menjadi aset adalah mudah, namun begitu, apa yang perlu diambilkira adalah perbezaan masa antara membeli komponen dan juga memasang semua komponen menjadi sebuah komputer.

Situasi 1
Semua komponen dan aksesori dibeli pada masa yang sama dan komputer dipasang pada masa yang sama.

Situasi 2
Semua komponen dan aksesori dibeli pada masa yang sama tetapi komputer dipasang pada masa yang berlainan.

Situasi 3
Setiap komponen dibeli pada masa yang berlainan dan komputer dipasang sepenuhnya pada masa berlainan.

Kesemua situasi diatas akan membuatkan berlakunya perbezaan bagaimana aset tersebut direkod.

Didalam pembinaan aset sendiri, perlunya kita menyediakan sebuah akan khas untuk merekod peralatan yang dibeli dalam membina aset tersebut. Kita boleh menamakan akaun tersebut sebagai "akaun - aset dalam proses" atau nama yang lain bersesuaian dengan pemahaman anda. Akaun ini sebaiknya dikelaskan didalam kumpulan akaun aset semasa.

1. Apabila pembelian untuk komponen dibuat :-
Debitkan akaun aset dalam proses
Kreditkan akaun pemiutang/tunai/bank

2. Apabila aset selesai dipasang dan berfungsi sepenuhnya
Debitkan akaun aset tetap
Kreditkan akaun aset dalam proses

Perlu diingat, perbelanjaan dalam pembinaan aset ini, boleh ditambahkan kedalam nilai aset yang dibina. Contoh didalam pemasangan komputer, kos upah untuk memasang komponen boleh ditambah kepada jumlah nilai aset. Kos-kos yang berkaitan secara langsung juga boleh ditambah.

Yang paling penting didalam adalah untuk memastikan anda menyimpan resit, invoice dan semua rekod yang berkaitan dengan pembelian komponen dengan baik untuk memastikan penjelasan yang mudah sewaktu audit dijalankan.


Sekian

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.