Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Sunday, January 5, 2020

Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 1 - Permohonan Pembelian (Purchase Requsition)


Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 1- Permohonan Pembelian (Purchase Requsition)

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Pada kali ini, saya ingin memulakan siri-siri pendek bagi dokumen perakaunan untuk tujuan kefahaman dan latihan.

Dokumen-dokumen yang saya akan lampirankan adalah sebahagian daripada pelbagai dokumen yang perlu disediakan.

Bahagian 1 - Permohonan Pembelian (Purchase Requsition)


Contoh dokumen ringkas didalam rajah

Borang ini digunakan untuk membuat permohonan pembelian bagi apa-apa keperluan syarikat.

Borang yang telah lengkap diisi akan ditanda tangan dan diserahkan kepada pengurusan untuk tujuan kelulusan dan pembelian.

Umumnya, apabila permohonan dibuat, pemohon telah mengenalpasti anggaran harga dipasaran. Ini akan membantu pihak kewangan syarikat membuat budget untuk permohonan tersebut.

Permohonan ini selalunya boleh direkod kedalam sistem kewangan, akan tetapi, ianya tidak memberikan impak terhadap REKOD KEWANGAN, dan tiada perubahan akan berlaku keatas untung, rugi, aset atau belanja.

Oleh yang demikian, kebanyakan syarikat tidak merekod permohonan pembelian kedalam sistem perakaunan, kecuali jika sistem perakaunan tersebut mempunyai kapasiti untuk merekod dokumen ini.

Sekian.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.