Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Monday, January 6, 2020

Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 3 - Pesanan Pembelian (Purchase Order)


Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 3 - Pesanan Pembelian (Purchase Order)


Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Ini adalah sebahagian daripada siri-siri dokumen lengkap syarikat.

Sambungan dari bahagian ke-2.

Setelah selesai urusan memilih pembekal yang sesuai, maka syarikat akan mengeluarkan arahan untuk membuat pesanan pembelian atau purchase order (P.O).

P.O. tersebut akan dilengkapkan dengan butiran seperti dilampiran dibawah.

Purchase order juga adalah antara dokumen paling penting dalam pembelian. Jika P.O. telah dikeluarkan kepada pembekal, dan pembekal telah menyediakan barangan atau khidmat yang dikehendaki, P.O. tersebut sukar untuk dibatalkan, dan kemungkinan anda akan dikenakan tindakan jika anda tidak mahu membatalkannya.

Didalam banyak sistem perakaunan, P.O. boleh dibuat didalam sistem. Namun begitu, P.O tidak akan mendatangkan kesan pada rekod perakaunan kerana masih belum ada perubahan pada stok ataupun hutang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.