Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Monday, January 13, 2020

Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 5 - Invoice Pembelian (Purchase Invoice)


Dokumen Perakaunan untuk Syarikat Bhgn 5 - Invoice Pembelian (Purchase Invoice)

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Ini adalah sambungan dari bahagian 4.

Kita berkongsi sedikit tentang Purchase Invoice. Biasanya, ia hanya dipanggil invoice tetapi ada juga yang dipanggil tax invoice, yang mempunyai elemen cukai.

Invoice dihantar terus ke pejabat pembeli, terutamanya bahagian finance patut menerima invoice ini. Invoice yang dihantar perlulah sekurang-kurangnya mempunyai maklumat seperti didalam rajah.

Invoice juga sebaiknya perlulah diletak didalam sampul sewaktu penghantaran untuk melindungi maklumat-maklumat sulit seperti harga dan kuantiti.

Untuk simpanan rekod yang sempurna, semua dokumen berkaitan dengan pembelian dari suatu invoice perlulah dikepilkan bersama-sama, bermula daripada purchase request, quotation, purchase order, delivery order dan juga invoice.

Setelah sempurna semua dokumen, maka barulah finance department boleh membuat bayaran untuk terma pembelian selepas barang tiba.


Apabila direkod kedalam sistem, pada kebiasaanya anda akan mendebitkan akaun belanja, belian dan juga akan mengkreditkan pemiutang perniagaan. 


Sekian.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.