Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Thursday, October 26, 2017

Pengertian & Penggunaan Jurnal Am (General Journal)


Penggunaan Catatan Jurnal Am (General Journal)


Jurnal Am adalah satu daripada beberapa jenis jurnal yang ada seperti jurnal jualan, jurnal pulangan jualan, jurnal belian dan juga jurnal pulangan belian.


Jurnal Am digunakan secara konsisten untuk merekod transaksi perakaunan yang tidak melibatkan tunai (non-cash transaction).

Antara contoh-contoh seperti :

1. Merekod kemasukan aset yand disumbangkan oleh pemilik.
2. Merekod susut nilai.
3. Merekod perbelanjaan terakru seperti gaji atau belanja utiliti.


Amatlah penting untuk mereka yang menyediakan catatan jurnal seperti ini untuk menyediakan memo yang sesuai untuk disertakan didalam rekod bagi menerangkan secara jelas mengenai transaksi yang berlaku.

Contoh :

Pada 31hb Januari 2017, Syarikat ABC telah membuat susut nilai berjumlah RM 500.00 untuk peralatan komputer sebagai susut nilai bulan Januari 2017.

Dt. Susut Nilai - Komputer          RM 500.00
          Kt. Peruntukan Susut Nilai - Komputer          RM 500.00
(Memo: Susut nilai komputer untuk bulan Januari 2017)

Menggunakan memo yang betul dapat membantu memberikan kefahaman mengenai catatan jurnal tersebut).

Pada kebiasaannya, kebanyakan sistem perakaunan masakini tidak membezakan jenis catatan jurnal yang ada.
Pengguna sistem hanya perlu memasukkan transaksi jurnal yang betul.

Selamat Mencuba, terima kasih.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.