Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Friday, October 13, 2017

Susut Nilai kaedah baki berkurangan (Reducing Balance Method)


Susut Nilai kaedah baki berkurangan (Reducing Balance Method)


Susut nilai jenis ini menggalakkan nilai susut nilai yang tinggi pada tahun-tahun awal penggunaan aset tetapi nilai susut nilai akan semakin berkurangan pada penghujungnya.

Susut nilai ini sesuai untuk aset yang digunakan dengan kerap seperti peralatan jentera, perkakasan komputer dan juga mesin.

Untuk menggunakan susut nilai ini, ikuti cara dibawah.

Cara-cara
1. Pertama
Tentukan jumlah tempoh hayat aset.

2. Kedua
Tentukan peratusan susut nilai aset.

3. Ketiga
Tentukan nilai skrap (nilai pelupusan aset, jika ada).


Setelah selesai, kita boleh menyediakan jadual susut nilai aset untuk semakan dan memudahkan kerja kita bersama.
Selamat mencuba.

Sekian.,Terima Kasih

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.