Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Thursday, August 6, 2020

Kesilapan Dalam Merekod InvoiceKesilapan Dalam Merekod Invoice

Assalamualaikum & Selamat Sejahtera

Topik pendek yang ingin saya ketengahkan ialah tentang kesilapan apabila merekod invoice belian atau invoice perkhidmatan.

Kesilapan ini adalah antara kesilapan ketara yang selalu dikenalpasti semasa membuat rekod akaun.

Mari kita mulakan.

Kesilapan Merekod Tarikh Invoice

Kesilapan ini berlaku apabila invoice yang dibilkan kepada kita, tarikhnya tidak sama dengan maklumat didalam invoice.

Contoh 1 :
Invoice sewa peralatan, untuk sewaan bulan Julai 2020, dibilkan pada 5 Ogos 2020.

Kesan daripada perbezaan tarikh ini, invoice akan direkod pada bulan Ogos.

Ini akan menaikkan belanja pada bulan Ogos dan mengelirukan pengurusan.

Apa yang perlu dibuat ialah dengan merekod menggunakan tarikh didalam bulan Julai.

Contoh 2 :
Invoice belian diterima pada bulan Januari 2020 akan tetapi, barang hanya tiba di stor pada Febuari 2020.

Ini adalah contoh untuk invoice yang diterima lebih awal daripada barang yang dipesan.

Kaedahnya sama juga seperti contoh 1, invoice perlulah direkod pada tarikh menerimaan barang.

Jika tidak, jumlah baki stok akan menunjukkan masalah apabila kiraan dibuat.

Jika kita merekod invoice tersebut dalam bulan Januari, kita akan meningkatkan kos jualan dan mengurangkan untung kasar.
Sekian, Teruma kasih

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.