Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Thursday, August 27, 2020

Konsep Padanan Dalam Perakaunan (Matching Concept In Accounting)

 

Konsep Padanan Dalam Perakaunan (Matching Concept In Accounting)

Assalamualaikum WBT & Selamat Sejahtera

Pada topik kali ini, kita bincangkan sedikit berkenaan dengan konsep padanan (matching concept).

Contoh paling mudah untuk menerangkan konsep padanan ialah seperti berikut,

Syarikat Awal SB membeli stok 100 unit kasut berharga RM 10.00. 
Jumlah yang terjual adalah 30 unit pada harga RM 20.00.

Oleh yang demikian, laporan kewangan dalam Akaun Untung Rugi (yang tidak menggunakan konsep padanan) akan menunjukkan

Jualan - RM 600.00 - RM 30.00 x 20 unit

Tolak Belian - (RM 1,000.00) - RM 10.00 x 100 unit. jumlah yang dibeli

Rugi Kasar - (RM 400.00)


Dengan memgunakan konsep padanan, Akaun Untung Rugi seharusnya menunjukkan seperti berikut;

Jualan - RM 600.00 - RM 30.00 x 20 unit

Tolak Belian - (RM 1,000.00) - RM 10.00 x 100 unit

Tambah Stok Akhir - RM 700.00 - RM 10.00 x 70 unit, unit yang tidak terjual.

Untung Kasar - RM 300.00


Laporan kewangan yang menggunakan konsep padanan adalah lebih tepat dan menunjukkan situasi sebenar syarikat.

Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya terlebih atau terkurang dalam mencatatkan untung rugi.

Konsep padanan juga patut digunakan untuk pendapatan atau hasil yang diterima untuk kontrak yang bertempoh.

Contoh, Syarikat Awal ABC SB menerima kontrak membekalkan peralatan pejabat berjumlah RM 500,000 untuk 5 tahun.

Oleh yang demikian, kita tidak boleh merekod terus RM 500,000.00 dalam tahun pertama semata-mata.

Kita perlu merujuk pada isi kontrak, dan kebiasaannya, kita hanya boleh merekod jumlah amaun yang telah dibekalkan sahaja.

Mana-mana baki amaun yang belum dibekalkan, tidak seharusnya direkod terus kerana pembekalan belum berlaku. Ia sesuai dengan tafsiran hasil, iaitu jualan perkhidmatan atau barangan yang telah diberikan atau disempurnakan.

Harap anda dapat kefahaman sedikit sebanyak dalam tajuk ini, sekian.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.