Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) Maksud debit catatan perakaunan yang akan, 1. Meningkatkan nilai dalam...

Saturday, January 16, 2021

Pinjaman Kepada Pengarah (Loan to Director)

 

Pinjaman Kepada Pengarah (Loan to Director)


Dibawah seksyen 224,

Mana-mana syarikat yang bukan syarikat persendirian yang 

terkecuali (Private Exempt Company), tidak boleh memberikan 

pinjaman kepada mana-mana pengarah tanpa resolusi syarikat,

jika pinjaman tersebut bukan untuk tujuan-tujuan syarikat.


Jika didapati bersalah, hukuman adalah 

1. 5 tahun penjara, dan/atau

2. Denda RM Tiga Juta (3,000,000.00)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.