Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Thursday, October 15, 2020

Merekod Bayaran Belanja Syarikat Oleh Pengarah

 

Merekod Bayaran Belanja Syarikat Oleh Pengarah

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera


Pada kali ini, ingin saya berkongsi bagaimanakah untuk kita

merekod perbelanjaan syarikat yang dibayar terus oleh pengarah.

Ini termasuklah penggunaan tunai, kad debit atau kredit dan,

apa-apa jua bentuk bayaran lain.


Kadang-kala, untuk mempercepatkan urusan, pengarah sendiri

akan menggunakan wang sendiri untuk membayar. Akan tetapi,

tidak semua sistem perakaunan mempunyai pilihan medium

pembayaran daripada pengarah. Umumnya, sistem perakaunan

hanya boleh memilih bayaran sama ada dari tunai ataupun bank.


Oleh yang demikian, untuk merekod belanja ini, kadangkala

akauntan akan menggunakan catatan jurnal.


Namun begitu, cadangan untuk rekod yang lebih baik adalah

seperti berikut.


Langkah 1

Rekodkan jumlah yang dibayar oleh pengarah sebagai wang masuk

kedalam akaun tunai syarikat.

DEBIT - Akaun Tunai/Bank (Kunci Kira-Kira)

KREDIT - Akaun Pemiutang - Pengarah (Kunci Kira-Kira)


Langkah 2

Daripada jumlah yang diterima itu,  rekodkan belanja wang secara

biasa yang anda lakukan.


Langkah 3

Pastikan jumlah debit dan kredit adalah sama. Dan tiada baki daripada

perbezaan antara duit masuk dan keluar tersebut.


Selamat mencuba, Sekian.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.