Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Saturday, October 24, 2020

Pengecualian Audit untuk syarikat Sdn Bhd - Unaudited Financial Statement (UFS)

 Pengecualian Audit untuk syarikat Sdn Bhd - Unaudited Financial Statement (UFS)

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Tahukah anda bahawa, anda boleh dikecualikan daripada menyediakan

laporan audit penyata kewangan anda. Pengecualian ini dipecahkan kepada

beberapa kategori, 


***Tapi perlu ingat, pengecualian audit bukanlah bermaksud

anda tidak perlu menyediakan akaun & laporan kewangan syarikat.


Jika anda termasuk dalam mana-mana kategori dibawah, anda boleh memilih untuk

hanya menyediakan penyata kewangan tidak beraudit (UFS).


1. Pertama - Dormant companies

a. Syarikat tersebut tidak aktif semenjak ditubuhkan


b. Syarikat tersebut tidak aktif pada tahun semasa, tidak menjalankan perniagaan

atau tidak melakukan apa-apa transaksi perakaunan.2. Kedua- Threshold-qualified companies

a. Tidak mempunyai hasil pada tahun semasa.


b. Tidak mempunyai hasil untuk dua (2) tahun yang lepas.


c. Penyata kunci kira-kira tidak melebihi RM 300,000 pada tahun semasa dan 

dua (2) tahun yang lepas.Ketiga - Zero Revenue companies

a. Hasil atau pendapatan tidak melebihi RM 100,000 untuk tahun semasa, 

dan dua (2) tahun berturutan yang lepas.


b. Jumlah aset tidak melebihi RM 300,000 untuk tahun semasa, 

dan dua (2) tahun berturutan yang lepas.


c. Tidak mempunyai lebih dari 5 orang pekerja untuk tahun semasa, 

dan dua (2) tahun berturutan yang lepas.


Harap Maklum


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.