Pengertian Debit Dan Kredit

Debit Dan Kredit Nota Ringkas Debit & Kredit (Click Here) https://youtu.be/zjydssd-OR8 Debit & Kredit merujuk kepada keduduk...

Wednesday, October 14, 2020

Hutang Lapuk (Bad Debt)

 

Hutang Lapuk (Bad Debt)

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Hutang lapuk ialah hutang yang tidak lagi dapat dikutip setelah 

beberapa tempoh yang telah dikenalpasti.


Contoh Hutang Lapuk

Syarikat ABC tidak dapat mengutip hutang daripada 

Syarikat XYZ berjumlah RM 5,000.00.

Oleh itu catatan bergu yang disyorkan adalah :

DEBIT - Akaun Hutang Lapuk (Untung Rugi) RM 5,000

KREDIT - Akaun Penghutang Perniagaan (Kunci Kira-Kira) RM 5,000

(hutang dilupuskan sebagai hutang lapuk).


Antara punca-punca hutang lapuk terjadi apanbila, syarikat 

atau orang perseorangan tersebut ;

1. telah muflis, atau 

2. Meninggal dunia.

3. Gagal untuk dihubungi.

4. Konflik antara pembekal dan pembeli.


Hutang yang terdapat dalam rekod syarikat perlulah 

diselaraskan dengan memansuhkan hutang-hutang 

yang sudah pasti tidak dapat dikutip. Ini dapat membantu 

memberikan kedudukan sebenar kewangan syarikat.


Apabila membuat hutang lapuk, sebaiknya pihak kewangan 

atau akauntan menyediakan kertas kerja untuk mendapat 

kelulusan daripada pihak pengurusan untuk memansuhkan

hutang dari buku syarikat. Ini bagi memastikan tiada masalah 

yang akan timbul di masa akan datang.


Harap dapat mencuba, Sekian,
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.