Wednesday, October 14, 2020

Merekod Hutang Lapuk (Bad Debt)

 

Merekod Hutang Lapuk (Bad Debt)

Assalamualaikum WBT dan Selamat Sejahtera

Hutang lapuk ialah hutang yang tidak lagi dapat dikutip setelah beberapa

tempoh yang telah dikenalpasti.


Antara punca-punca hutang lapuk terjadi apanbila, syarikat atau orang 

perseorangan tersebut ;

1. telah muflis, atau 

2. Meninggal dunia.

3. Gagal untuk dihubungi.

4. Konflik antara pembekal dan pembeli.


Hutang yang terdapat dalam rekod syarikat perlulah diselaraskan dengan

memansuhkan hutang-hutang yang sudah pasti tidak dapat dikutip.

Ini dapat membantu memberikan kedudukan sebenar kewangan syarikat.


Apabila membuat hutang lapuk, sebaiknya pihak kewangan atau akauntan menyediakan

kertas kerja untuk mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan untuk memansuhkan

hutang dari buku syarikat. Ini bagi memastikan tiada masalah yang akan timbul di masa

akan datang.


Hutang lapuk perlu direkod dengan catatan berikut :

DEBIT - Akaun Hutang Lapuk (Untung Rugi)

KREDIT - Akaun Penghutang Perniagaan (Kunci Kira-Kira)


Harap dapat mencuba, Sekian,
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Debit And Credit - an explanation

 Debit And Credit Assalamualaikum WBT & Good day to everyone Today I would like to explain the debit and credit meaning in the accountin...